Promina

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje 1. NATJEČAJ 159 KB

U Oklaju je održana završna konferencija II. faze projekta Zaželi – žene radeći pomažu u Općini Promina, na kojoj su predstavljene projektne aktivnosti, kao i ostvareni ciljevi i pokazatelji. Ukupna vrijednost projekta je 895.677,50 kuna, a financiran je od Europskog socijalnog fonda (85%) i Republike Hrvatske (15%). Projekt se pokazao kao izrazito koristan za područje Općine […]

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje 1. NATJEČAJ 223 KB 2. PONUDBENI LIST 173 KB

Općina Promina objavljuje Javni natječaj za radno mjesto višeg savjetnika za financijsko računovodstvene poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme: DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje 1. JAVNI NATJEČAJ 221 KB 2. OBAVIJEST KANDIDATIMA UZ NATJEČAJ 171 KB

  DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje 1. NATJEČAJ 163 KB

KLASA: 940-01/22-01/5 URBROJ: 2182-9-22-3 Oklaj, 16. svibnja 2022. godine Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 9. i 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije […]

KLASA: 372-03/22-01/4 URBROJ: 2182-9-22-2 Oklaj, 12. svibnja 2022. godine Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/22- 01/4, URBROJ: 2182-9-22-1 od 11. svibnja 2022. godine i čl. 6. stavak 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN br.125/11, 64/15 i 112/18) te članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji […]

Na temelju članaka 48. i 49. Odluke o upravljanju grobljima („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/2012) društvo EKO Promina d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uprava groblja) objavljuje OGLAS za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prije nastale potrebe za ukopom 1. Dodjeljuje se grobno mjesto na korištenje na groblju Mratovo sljedeće oznake: polje II broj 136 2. […]

U utorak 5. travnja 2022. godine u Domu kulture u Oklaju održana je početna konferencija druge faze projekta Zaželi – Žene radeći pomažu u Općini Promina, na kojoj su predstavljene osnovne informacije, kao i očekivani ciljevi projekta. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, odnosno od svibnja 2021. godine do studenog 2022. godine, tijekom koje je […]

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Promina. Ponudbeni_list JAVNI NATJEČAJ ZA MJERE 2-3-4  


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian