U tijeku je Javno savjetovanje o prijedlogu varijabilnog dijela cijene odvoza komunalnog otpada na području Grada Drniša i Općine Ružić

- 17. lipnja 2022.

Do srijede 22. lipnja 2022. godine Gradska čistoća Drniš d.o.o. provodi Javno savjetovanje o prijedlogu promjene varijabilnog dijela cijene usluga odvoza komunalnog otpada na području Grada Drniša i Općine Ružić.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada a to je Gradska čistoća Drniš dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Riječ je naglašavamo o promjeni varijabilnog dijela cijene odvoza otpada.  Naime, cijenu minimalne javne usluge donosi gradsko odnosno općinsko vijeće. Fiksni dio cijene koji je  u ovom trenutku na snazi definiran je temeljem važeće odluke Grada Drniše i Općine Ružić te nije predmet ovog savjetovanja.

Davatelj usluge međutim ima pravo da varijabilni iznos cijene koji ovisi o troškovima koji se odnose na prijevoz, predaju, manipulaciju otpadom te pripadajućim troškovima zbrinjavanja prikupljenog otpada samostalno definira i odredi sukladno troškovima koji na to utječu.

Cijena odvoza otpada na području Drniša i Ružića nije mijenjana 2018. godine.

Prijedlogu izmjene varijabilnog dijela cijene naročito je uvjetovalo poskupljenje osnovnih energenata i usluga o kojima ovisi poslovanje  – poručuju iz drniške Čistoće.

Drugim riječima gorivo je drastično poskupjelo, otpad se više ne odvozi na Moseć već u Šibenik na Bikarac – i sustav trpi gubitke.

Evo što je nama o tome svemu kazao direktor Gradske čistoće Drniš  Marinko Šindilj:

 

Dakle pozvani su svi građani sa područja Grada Drniša i Općine Ružić da se uključe u javnu raspravu sa stavovima i prijedlozima koje možete poslati na mail kontakt@gradskacistoca-drnis.hr . A sve informacije su istaknute na internet stranici Gradske čistoće Drniš.

Link je:

https://www.gradskacistoca-drnis.hr/aktualno/obavijesti/208-javno-savjetovanje-o-prijedlogu-varijabilnog-dijela-cijene-odvoza-komunalnog-otpada-na-podrucju-grada-drnisa-i-opcine-ruzic

Tagged as

Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background