Prvu nedjelju u svibnju izbori za predstavnike nacionalnih manjina

- 5. travnja 2019.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 28. ožujka 2019. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 28. ožujka 2019. raspisani su izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbori će se održati u nedjelju, 5. svibnja 2019. godine.

Rokovi teku od 4. travnja 2019. od 00:00 sati.

Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina i prijedlozi kandidatura za izbor predstavnika nacionalnih manjina moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle do 15. travnja 2019. godine do 24:00 sata /Članak 17. stavak 1. Zakona/.

Nadležno izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objavljuje pravovaljano predložene liste kandidata za Članove vijeća nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidata i pravovaljano predložene kandidature za predstavnike nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidatura na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici jedinice u kojoj se izbori provode, pri čemu na mrežnoj stranici mora biti jasno naznačeno vrijeme objave, dakle do 17. travnja 2019. do 24:00 sata /članak 20. stavci 1.14. Zakona/.

Pravovaljano predložene liste kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidata i pravovaljano predložene kandidature za predstavnike nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidatura nadležno izborno povjerenstvo dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu radi objave cjelovite informacije o svim listama kandidata i kandidaturama te zbirnim listama kandidata i kandidatura na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www. izbori.hr.

Izborna promidžba počinje prvog dana od dana objave zbirnih lista. /Članak 27. stavak 1. Zakona/.

Biračka mjesta određuju gradska i općinska izborna povjerenstva na svom području najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle do 18. travnja 2019. do 24:00 sata /Članak 51. i članak 52. stavak 1. Zakona/.

Izborno povjerenstvo imenuju Članove biračkih odbora na svom području najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle do 23. travnja 2019. do 24:00 sata /Članak 44. i članak 45. Zakona/.

Glasovanje traje neprekidno 05. svibnja 2019. godine od 7:00 do 19:00 sati.

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje.

Birački odbor dostavlja zapisnik o svom radu i ostali izborni materijal s biračkog mjesta nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do 06. svibnja 2019. do 7:00 sati.

Gradska i općinska izborna povjerenstva, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja biračkih mjesta, unose u informatički sustav podatke iz zapisnika o radu biračkih odbora sa svog područja te sastavljaju zapisnik o svom radu, dakle do 06. svibnja 2019. do 13:00 sati

Gradska i općinska izborna povjerenstva bez odgode dostavljaju zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom Županijskom izbornom povjerenstvu, na izborima Članova vijeća i izborima predstavnika nacionalnih manjina u Županiji.

Županijska izborna povjerenstva najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta odnosno u roku od šest sati od dostave zapisnika o radu gradskih i općinskih izbornih povjerenstava Županijskom izbornom povjerenstvu, s ostalim izbornim materijalom, sastavljaju zapisnik o svom radu, 06. svibnja 2019. do 19:00 sati.

Rezultate izbora Članova vije¢a nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina u Županiji utvrđuje nadležno Županijsko izborno povjerenstvo.

Rezultate izbora članova vije¢a nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina u gradu utvrđuje nadležno gradsko izborno povjerenstvo.

Rezultate izbora članova vije¢a nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina u općini utvrđuje nadležno općinsko izborno povjerenstvo.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta nadležno izborno povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora Članova vije¢a nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina može objavljivati privremene i nepotpune rezultate izbora.

Odluka o rezultatima izbora Članova vije¢a nacionalnih manjina odnosno izbora predstavnika nacionalnih manjina objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči jedinice u kojoj se izbori provode, pri čemu na mrežnoj stranici mora biti jasno naznačeno vrijeme objave.

Cjelovita informacija o rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izbora predstavnika nacionalnih manjina objavljuje se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www. izbori.hr.

Detaljne Obvezatne upute objavljene su na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

______________________________________________________________________________

RASPORED DEŽURSTAVA  ZA IZBORE ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I IZBORE PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE za
Grad Drniš,  Općinu Ružić i Općinu Unešić  (prvi kat, soba broj 11):

4. i 5. travnja, te 8., 9., 10., 11. i 12. travnja  2019. –  od 9:00 do 15:00 sati

6. i 7.  travnja 2019. –  od 10:00 do 14:00 sati

13. i 14.  travnja 2019. –  od 9:00 do 20:00 sati

15. travnja 2019. –  od 9:00 do 24:00 sati

                                                                                                                 PREDSJEDNICA
Ana Kević Brakus v.r


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background