Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Drniša

- 11. siječnja 2018.

Grad Drniš raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Drniša u 2018. godini. 

Bespovratne potpore dodjeljuju se za poticanje u biljnoj proizvodnji, za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, potpora troškovima stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, očuvanju i zaštiti hrvatskih izvornih poljoprivrednih proizvoda, zatim za osiguranje od mogućih šteta, kao i potporu za postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče, te za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje.

Korisnici potpore mogu biti: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Drniša, te poljoprivredne površine na području Grada.

Zahtjevi za sve oblike potpora se podnose Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša, najkasnije do 30. studenog 2018.,odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. Zahtjev i dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu: Grad Drniš, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, s naznakom „Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju”.

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija, neće se razmatrati. Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore, na prijedlog stručnog Povjerenstva, donosi gradonačelnik Grada Drniša.

Korisnik potpore dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, dok je onaj koji nenamjenski utroši odobrena sredstva, ili ne dostavi izvješća o njihovom korištenju, dužan odobrena sredstva vratiti i gubi pravo narednih pet godina na poticajna sredstva Grada Drniša.

Sve detalja možete pronaći na web stranici i oglasnoj ploči Grada Drniša, a informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele potpora, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background