Marinko Šindilj

- 10. listopada 2014.

Gostujući u studiju Radio Drniša

Najmlađa drniška tvrtka je „Gradska čistoća” d.o.o. Nastala je razdiobom tvrtke „Rad” iz koje su se isključile komunalne djelatnosti , budući je slovom zakona, Zakona o vodama koji je na snagu stupio 01. 01. 2010. Godine, propisano da javni isporučitelj vode ne može više obavljati druge djelatnosti osim vodoopskrbe i odvodnje.Na čelu novoosnovane tvrtkeje MrainkoŠindilj koji gostujući u emisiji „Ajmoreć”je kazao:
{play}audio/marinko_sindilj_101014_1.mp3{/play}
Da u gradu djeluje nova tvrtka mogli su se uvjeriti i sami građani kojima ovih dana na adrese stižu odvojeni računi za utrošak vode te prikupljanje otpada. Račune za potrošenu vodu i dalje će naplaćivati „Rad” dok naplatu odvoza smeća obavlja „Gradska čistoća”. Direktor ove tvrtke Marinko Šindilj ,kazao je da o odvojenim računima građani su obaviješteni posebnim letkom, ukoliko nisu dobili on im se ispričava :
{play}audio/marinko_sindilj_101014_2.mp3{/play}
Cijena odvoza smeća ostala je ista, naplaćuje se po metru četvornom prostora bez obzira na broj članova kućanstva, a tvrđena je prije više godina. Izmjene se mogu očekivati od naredne godine kad se očekuje i donošenje nove gradske Strategije o gospodarenju otpadom koja će biti usklađena i s novim zakonskim odredbamakoje među ostalim uvjetujuodvojeno prikupljanje iskoristivog otpada, istaknuo je direktor Gradske čistoće:
{play}audio/marinko_sindilj_101014_3.mp3{/play}
Podsjetimo kako Zakona o održivom gospodarenju otpadom, građani moraju razvrstavati otpad prije bacanja u kontejnere, a sve u svrhu racionalizacije troškova. Razdvajanje sedam iskoristivih komponenti otpada: papira, metala,stakla, plastike, tekstila, problematičnog i glomaznog otpada vrši se od srpnja .U ovoj prvoj fazi projekta odvojenog prikupljanja otpada zeleni otoci sa 40 spremnika za odvojeno skupljanje papira, stakla i plastike postavljeni su na 11 javnih površina u gradu Drnišu. Formiranje zelenih otoka do kraja godine planira se oformiti minimalno jedan u svakom naselju Grada Drniša ,odnosno ukupno 30 zelenih otoka. Za njihovu je nabavu 20% sredstva izdvojeno iz gradskog proračuna, a većina od 80 % su sredstva Fonda za zaštitu okoliša.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background