Gradsko vijeće Grada Drniša usvojilo Proračun za 2014.

- 19. prosinca 2013.

Gradsko vijeće na svojoj sinoćnjoj sjednici većinom glasova usvojilo je Proračun Grada Drniša za 2014. godinu. Proračun se planira u visini od 33 milijuna 480 tisuća kuna, što je za 2.7 posto više u odnosu na sinoć usvojeni treći rebalans ovogodišnjeg proračuna.

PRIHODI se planiraju u visini od 28 milijuna i 729 tisuća kuna. Sa prenesenim viškom iz prethodnih godina od 4 milijuna i 601 tisuće kuna i primicima od prodaje nefinancijske imovine od 150 tisuća kuna – sveukupno iznosi 33 milijuna i 480 tisuća kuna.
Najveće povećanje prihoda u odnosu na ovu godinu je u stavci komunalnih doprinosa i to za 350 tisuća kuna a odnosi se na povećanje broja zahtjeva za legalizacijom bespravno sagrađenih objekata.

RASHODI se planiraju u ukupnom iznosu od 33 milijuna 480 tisuća kuna. Rashodi za tekuće potrebe čine 68 posto Proračuna Grada Drniša. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 29 posto, a rashodi za pokriće financijskog zajma 3 posto Proračuna.

PROJEKCIJA Proračuna za 2015. i 2016. godinu u odnosu na 2014. godinu smanjena je za oko 22 posto, zbog najava smanjenja pomoći iz državnog proračuna općinama i gradovima koji se nalaze na područjima od posebne državne skrbi, i brdsko planinskim područjima a ovisno o indeksu razvijenosti.
Prema najavama Drniš će izgubiti oko 25 posto pomoći na ime povrata prihoda poreza na dobit te pomoći za korekciju fiskalnog kapaciteta jedinicama koje se nalaze na području od posebne državne skrbi, koja se ogleda kroz povrat poreza na dohodak građanima na teret prihoda državnog proračun umjesto jedinica s tog područja.

Predstavljajući Proračun gradonačelnik Drniša Josip Begonja kazao je kako je on velikim svojim dijelom preslika ovogodišnjeg, izuzev pojedinih programa poput Programa potpore poljoprivredni i ruralnom razvoju kojega je Gradsko vijeće također sinoć usvojilo.

Gradonačelnik Begonja naglasio je kako se još uvijek ne zna kako će se na Proračun odraziti Izmjene i dopune Zakona o područjima od posebne državne skrbi, ako budu prihvaćene, a i najnovije izvješće Europske komisije o državnom proračunu ponukalo je ministra financija Slavka Linića da već za ožujak najavi rebalans državnog proračuna.
S obzirom da će to uzrokovati manjak prihoda u drniškoj blagajni uskoro možemo očekivati i rebalans gradskog proračuna, kazao je gradonačelnik Begonja dodajući kako će Grad Drniš u 2014. godini nastojati povećati prihode.
To se u prvom redu odnosi prihod od legalizacije objekata a i sustavom ovrhe Grad planira naplatiti potraživanja s naslova komunalne naknade kao i najma poslovnih prostora koji su se prije uplaćivali komunalnom poduzeću Rad dok ubuduće će se taj novac slijevati u proračun. Ako ne bude većih ustezanja od strane države realno je očekivati da ovakav proračun bude realiziran, zaključio je Begonja.

PRORAČUN je usvojen većinom glasova, 11 vijećnika glasovalo je ZA, što uključuje 9 HDZ-ovih vijećnika, vijećnika koalicije HSP dr. Ante Starčević i DC, te vijećnika srpske nacionalne manjine.

PPROTIV su bila dva vijećnika HNS-a i vijećnik HSLS-a, suzdržan je bio vijećnik Loze.

  • AMANDMANI HNS-a

Klub vijećnika HNS-a na Proračun je imao amandmane koji nisu usvojeni.

Prvi prijedlog odnosio se na to da se vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća te članovima upravnih vijeća javnih ustanova snose stvarni troškovi dolaska na sjednice, a preostali iznos u visini od oko 300 tisuća kuna prenamjeni za rješavanje problema vodoopskrbe u naseljima Grada Drniša gdje kućanstva nisu spojena na vodoopskrbni sustav i nemaju vode. Radi se o zaseoku Ercegovci u Žitniću i dijelu Pokrovnika gdje su radovi zbog nedostatka sredstava prekinuti, a za 2014. godinu za istu namjenu se predviđa nedovoljnih 200 tisuća kuna.
Kako je u ime kluba vijećnika HNS-a obrazložila vijećnica Vlatka Duilo – naknade članovima predstavničkog tijela i naknade za rad radnih tijela godišnje iznose 295 tisuća kuna, naknade za rad članova upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta iznose 23 tisuće kuna, naknade za rad upravnog vijeća Dječjeg vrtića 25 tisuća kuna, te naknade za rad u upravnom vijeću Nacionalnog parka 24 tisuće kuna.
Ukupni iznos naknada godišnje je 367 tisuća kuna.

Drugi amandman odnosi se na nabavku opreme i namještaja u iznosu od 280 tisuća kuna namijenjenih opremanju velike gradske vijećnice.
Prijedlog HNS-a je bio da se isti iznos prenamjeni za potrebe izgradnje mrtvačnice u Siveriću u visini od 50 tisuća kuna, a preostalih 200 tisuća da se prenamijeni za povećanje potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju.

HNS-ove amandmane podržala su dva vijećnika – HSLS-ov i Lozin.

Nakon što ih nije prihvatio gradonačelnik Josip Begonja, koji ih je nazvao populističkim, amandmani su odbijeni većinom glasova.

Vlatka Duilo (HNS) kazala je:
– “Vijećnici Gradskog vijeća Grada Drniša za svoj rad primaju fiksnu mjesečnu naknadu u visini od 1.400 kuna bruto, a Predsjednik Gradskog vijeća 2.500 kuna bruto, za dolazak na sjednicu jednom u dva do tri mjeseca bez obaveze da uzmu učešće u radu Gradskog vijeća. Sad se još dodatno predlaže i naknada za rad radnih tijela Gradskog vijeća. Jedan dolazak gradskog vijećnika na sjednicu Gradskog vijeća porezne obveznike (građane) košta 2.800-4.200 kuna bruto, a rad predsjednika Gradskog vijeća 5.000-7.500 kuna po sjednici. Nemoralno je rasipati novac građana, posebno u vrijeme kad mnoge obitelji jedva preživljavaju. Funkcija člana gradskog vijeća je počasna. Cijeneći gospodarsku situaciju obilježenu krizom u gospodarstvu i uzimajući u obzir projekciju drastičnog pada prihoda za 2015. i 2016. godinu, nerealno planirane prihode za2013. god. zbog indeksa stupnja razvijenosti sukladno Odluci Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti donesenoj na sjednici 15. srpnja 2010. god, a na temelju Zakona o regionalnom razvoju i Uredbe o indeksu razvijenosti, odgovorna gradska vlast mora pokazati da shvaća svu ozbiljnost trenutka u kojem se nalazimo te racionalizirati troškove proračuna i postići uštede.

Obnova i uređenje gradske vijećnice, odnosno njezino opremanje, u visini od 280 tisuća kuna je ulaganje u nepotreban luksuz. Vijećnica koja je bila u funkciji do rata imala je svoju svrhu jer je tadašnji saziv bivše Općine Drniš brojio gotovo 120 vijećnika u tri vijeća. Današnja
vijećnica Grada Drniša u potpunosti zadovoljava potrebe za rad vijeća i radnih tijela vijeća. Iznos od 70 tisuća kuna, koji bi trebao predstavljati poticaj poljoprivredi i ruralnom razvoju, je
vrijeđanje poljoprivrednika, vlasnika OPG-a, seoskih domaćinstava. Ne možemo ga nazvati niti socijalnom kategorijom, a kamoli razvojnom”, zaključila je Duilo.

Gradonačelnik Josip Begonja (HDZ) kazao je:
– “Proračun je socijalni, naknade za novorođenčad, kako je HDZ i obećao, povećane su, kao i izdvajanja za Program za stare i nemoćne u kojemu sudjeluje Grad Drniš sa udrugom Zvonimir. Razvojni je, među ostalim i zato jer po prvi puta imamo Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ako se u 2014. godini ne bude ostvarivalo sve kako je i planirano, naravno da prvi rezovi koje budemo činili bit će rezovi kao što je uređivanje prostorija poput gradske vijećnice.
Što se naknada tiče, uvaženi vijećnici iz HNS-a ali i svi ostali sutra ujutro mogu doći od 08.00 sati u ured tajnice grada, bit će izjava na stolu, svi koji ne želite primati naknadu za rad u gradskom vijeću potpišite i novac će biti preusmjeren za amandmane koje je predložio HNS”, kazao je gradonačelnik Begonja.

– “Nisam ni očekivala vašu podršku. HNS ima tri vijećnika i naše odricanje bilo bi 50 tisuća kuna sveukupno što nisu neka velika sredstva. Mislim da onoga tko za jednu sjednicu gradskog vijeća u tri mjeseca može uzeti 4 tisuće i 800 kuna bruto da mu može biti neugodno”, referirala se vijećnica Duilo.

Foto: arhiva Radio Drniša


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background