Gradsko vijeće Grada Drniša jednoglasno usvojilo Proračun za 2013. godinu

- 18. prosinca 2012.

Gradsko vijeće Grada Drniša jednoglasno je usvojilo Proračun za 2013. godinu.
Proračun je planiran u visini od 25 milijuna i 400 tisuća kuna.
Zamjenica gradonačelnika Drniša Vlatka Duilo je obrazložila:
– “Projicirani prihodi iznose: Grada 20.764.000 kuna, Gradskog muzeja Drniš 854.000 kn, Pučkog otvorenog učilišta Drniš 237.000 kn, Narodne knjižnice 125.000 kn, Dječjeg vrtića Drniš 1.000.000 kn, te JVP Drniš 2.420.000 kn.
Prihodi grada planirani su na temelju ostvarenja istih u ovoj godini a prihodi proračunskih korisnika na temelju njihovih financijskih planova. Prihodi Grada bez prihoda proračunskih korisnika po izvorima financiranja sastoje se od: Općih prihoda i primitaka: 11.685.000, prihoda za posebne namjene 2.950.000. Pomoći iz proračuna – ustupljeni prihodi 3.689.000, kapitalnih pomoći ( za kontejnere, komunalno vozilo i odvodnju) 1.020.000 kn, pomoći iz drugih proračuna (ogrjev, pomoć u kući – socijalni program) 600.000 kn, pomoći za programe zapošljavanja( javni radovi, stručno osposobljavanje) 320.000 kn, prihod od prodaje imovine (zemljišta) 500.000 kn, što je ukupno 20.764.000 kn.
Što se rashoda tiče: Upravni odjeli grada odnose 15.458.600 kn, udio je to od 74.45 %.
Od čega rashodi za zaposlene su 2.035.000, materijalni rashodi 5.300.000 kn, financijski rashodi (kamate na kredit, ostali financijski rashodi) 250.000 kn, Kapitalni izdaci i potpore ( praćenje projekta odvodnje, priključci na javnu odvodnju, vodoopskrba Pokrovnik – Pakovo Selo, vodoopskrba Miočić – Biočić, nabavka kontejnera, komunalno vozilo) 3.050.000 kn, naknade građanima i kućanstvima (socijalni program, pomoć u kući i ogrjev, subvencija linije Miljevci – Šibenik) 1.163.600 kn.
Donacije su 2.030.000 i to: političkim strankama 50.000 kn, vijeće srpske nacionalne manjine 30 tisuća kuna, civilna zaštita 5 tisuća kuna, DVD Drniš 400 tisuća kuna, GSS 10 tisuća kuna, TZ Drniš 100 tisuća kuna, udruge u športu 460 tisuća, udruge u kulturi 240 tisuća kuna, nevladine udruge 56 tisuća, udruge Domovinskog rata 54 tisuće kuna, Crveni križ 150 tisuća kuna, Radio Drniš 250 tisuća kuna, program Savjeta mladih Grada Drniša 25 tisuća kuna, župnim urednima 100 tisuća, kapitalna donacija za obnovu crkve Sv. Roka 100 tisuća kuna.
Rashodi za nabavku imovine: planska, projektna dokumentacija i troškovnici 450 tisuća kuna, uredska oprema i namještaj 80 tisuća, sveukupno 530 tisuća kuna.
Izdaci za otplatu glavnice (kredit za ceste) 1.100.000 kuna.
Proračunskim korisnicima odlazi 5.305.400. Gradski muzej 444.000, Narodna knjižnica 395.000, Pučko učilište 806.400, JVP 600.000, te Dječji vrtić 3.060.000 kuna, obrazložila je zamjenica gradonačelnika Grada Drniša Vlatka Duilo.

Proračun je komentirao predsjednik Gradskog vijeća Grada Drniša Josip Begonja,
– “Proračun nije održiv u najmanju ruku iz dva razloga. Kao prvo, u državnom proračunu najavljeno je dvije milijarde kuna manje za plaće državnim službenicima i namještenicima zaposlenima u javnom sektoru (javni + državni službenici i namještenici). U Gradu Drnišu od ukupno oko 1600 zaposlenih najmanje 30% građana prima plaću iz nekog proračuna, i to će se na njih odraziti, odnosno na njihova primanja. Obzirom da nam je najveći izvorni prihod od poreza na dohodak i prireza na porez, a uzmemo li u obzir činjenicu najavljeno smanjivanje plaća, imat ćemo manje po toj osnovi i u našoj blagajni.
Kao drugo, ostaje dio koji je varijabilan, ne znamo kako će poslovnu godinu završiti naši pravni subjekti, a to je dio koji nam se vraća sa osnova poreza na dobit. Koliko će to biti ne znamo. Proračun nije realan, a ni razvojan. Daj Bože da on bude 25 milijuna kuna, ali rebalansa će biti bez obzira tko došao u svibnju na vlast, to je realnost”, kazao je Begonja.

– “Teško je pogotovo u ovim vremenima, napraviti projekciju proračuna a da ne pogriješite. To je vrlo teško, otprilike kao da gledate u neku kuglu, nešto predviđate i čekate a ni sami ne znate što. Ali mi smo se potrudili i napravili onako kako mislimo da je to najbolje”, odgovorila je zamjenica gradonačelnika Vlatka Duilo.

Josip Begonja i Vlatka Duilo


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background