Dr. Emalija Čupić Gović nova predsjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

- 13. ožujka 2013.

Drniško gradsko vijeće jednoglasno je sinoć usvojilo rebalans proračuna za 2013. godinu, kojim se proračunska sredstva povećavaju za 8,4 posto. Novi iznos gradskog proračuna je 26 milijuna i 934 tisuće kuna.
– “Višak novca samo je privid” – istaknuo je gradonačelnik Drniša Josip Begonja.

Od 9 milijuna kuna na prihodovnoj strani proračuna iz prethodne godine prenosi se 7 milijuna kuna.
– “Milijun i 202 tisuće kuna su sredstva koja se očekuju a moraju planirati od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, namijenjena za ugradnju uređaja u stupove javne rasvjete za regulaciju napona. Ugovor između Grada Drniša i Fonda potpisan je prije više od godinu dana, nakon čega je Grad Drniš sklopio ugovor sa tvrtkom Kontrolmatik koja je posao trebala završiti još u prošloj godini. Nakon sastanka u Fondu prošlog tjedna izgledno je da će doći do raskidanja ugovora između Grada i Fonda, kazao je gradonačelnik Begonja, jer zbog neispunjavanja uvjeta od strane Kontrolmatika projekt još nije realiziran.
434 tisuće kuna iznose potraživanja Grada Drniša od Fonda za zaštitu okoliša i to za ugrađivanje štednih žarulja u drnišku javnu rasvjetu. Izvođaču radova Grad Drniš platio je troškove te od Fonda potražuje taj novac. 420 tisuća kuna, iz gradske blagajne potrošeno je za sanaciju divljih odlagališta na osnovu čega također od Fonda za zaštitu okoliša traži se da refundira iznos. 28 tisuća kuna iznosi stvarno povećanje proračuna, jer je to novac kojega je ministarstvo obrazovanja dalo Dječjem vrtiću Drniš za didaktičku opremu”, kazao je gradonačelnik Begonja.

Što se rashoda tiče, od tih devet milijuna kuna od kojih je sasvim izvjesno da se neće realizirati 1.202 tisuće kuna od Fonda, a 300 tisuća kuna prenosi se iz 2012. godine.
U proračunu u 2012. planirana su sredstva u visini od 300 tisuća kuna za prijevremene izbore koji su pak održani u siječnju a toliko novca nije i potrošeno, već oko 100 tisuća kuna manje.
Sa 114 tisuća kuna planira se započeti uređenje velike gradske vijećnice koja je uslijed nedostatka novca za uređenje pretvorena u skladište.
– “100 tisuća kuna su imovinsko pravna pitanja gdje sa AUDIO-om Grad ima namjeru riješiti probleme za terene za mala igrališta u drniškim naseljima, kao pitanja vlasništva starih mjesnih škola.
442 tisuće kuna iznose rashodi koje je u 2012. godini ugovorila zamjenica gradonačelnika Vlatka Duilo a koji još nisu podmireni.
137 tisuća kuna namijenjeno je za nastavak projekta ugradnje štednih rasvjetnih tijela u Gradu Drnišu.
Za 20 tisuća kuna povećanja je tekuća pričuva, 30 tisuća kuna odlazi na troškove nastale uslijed odronjavanja tla u Trbounju te i pilanja stabala po Drnišu. 50 tisuća kuna iz gradske blagajne izdvojeno je za zbrinjavanje pasa lutalica.
80 tisuća kuna ide za uređenje ulaza u gradsko groblje Sv. Ivana, te ogradnih zidova. Natječaj za izvođača radova raspisalo je Javno komunalno poduzeće Rad, radovi bi trebali započeti do kraja ovog mjeseca.
500 tisuća kuna je prijenos novca iz 2012. godine za sufinanciranje rekonstrukcije i izgradnje vodovoda Sedramića, Pakova Sela i Pokrovnika. (u 2102. godini odrađeni poslovi cca. 220 tisuća kuna ići će na teret ministarstva).
Tri milijuna kuna su sredstva za uređenje Poljane, od kojih dva milijuna su novac od Fonda za regionalni razvoj a milijun kuna od Grada Drniša. Rok projektanata je do 15. ožujka mjeseca dostave tri modela uređenja Poljane nakon čega će biti javni uvid za građane”, rekao je gradonačelnik Begonja.
577 tisuća kuna udio je Grada Drniša koji u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša realizira projekt ugradnje regulatora napona javne rasvjete.
137 tisuća kuna je u prošloj godini dogovorena sanacija nogostupa u Drnišu, 175 tisuća kuna previđeno je za nabavku i postavljanje autobusnih čekao nica na ugibalištima, 646 tisuća kuna sanacija nerazvrstanih cesta a namjerom uređenja i prometnice put Sv. Ivana.
50 tisuća kuna planira se utrošiti na sanaciju poljskih putova u suradnji sa Općinom Ružić, 40 tisuća kuna troškovi su održavanja krnjevala, najam šatora, razglasa i slično.
Za Dječji vrtić predviđeno je 28 tisuća kuna koji su se samo prošetali kroz proračun za kupnju didaktičke opreme plus još 25 tisuća kuna za sufinanciranje postavljanja solarnih termo kolektora na krov vrtića.
Planirano je i povećanje stavke Socijalnog programa za 30 tisuća kuna.
Za sufinanciranje obnove Crkve sv. Petra i Pavla u župi Imenova Isusova na Drinovcima u gradskoj blagajni planirano je 100 tisuća kuna, te 20 tisuća za kupnju zvona za crkvu Svetog Roka.
Rebalans proračuna Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo.

DR. EMALIJA ČUPIĆ GOVIĆ NOVA PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DRNIŠA

Mr.sc. Josip Begonja (HDZ) podnio je ostavku na dužnost predsjednika Gradskog vijeća zbog nespojivosti obnašanja funkcija u izvršnoj vlasti i predstavničkom tijelu.
Sjednicu je trebao otvoriti potpredsjednik vijeća Ivica Rajčić (HSP dr. Ante Starčević) koji se nije pojavio.
Stoga je do izbora novog predsjednika sjednicu otvorio i vodio najstariji gradski vijećnik Slavko Andabaka (HDZ). Nova predsjednica Gradskog vijeća Grada Drniša je dr. Emalija Čupić Gović (Nezavisna lista) čiji izbor i imenovanje vijećnici su jednoglasno prihvatili. 
Za zamjenika Josipa Begonje za gradskog vijećnika imenovan je HDZ-ov Ivica Jerković iz Kričaka, koji je sinoć na sjednici vijeća položio prisegu.

dr. Emalija Čupić Gović i mr.sc. Josip Begonja

Slavko Andabaka i Josip Begonja

 

 


MIŠLJENJA ČITATELJA

OSTAVITE ODGOVOR

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian