Reakcija na reakciju – ponovno se oglasio Sindikat predškolskog odgoja oko ostvarivanja prava odgojiteljica

- 3. studenoga 2023.

Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske koji zastupa Dječji vrtić Drniš radi ostvarivanja prava radnika u tom gradskom kolektivu ponovno je u našu redakciju uputio priopćenje odnosno ovaj put reagiranje na priopćenje odnosno reakciju gradonačelnika Drniša Josipa Begonje na njihovo priopćenje.

Podsjetimo, sindikat je prvo 27. listopada izdao priopćenje u kojemu navode kako je u ponedjeljak  23. listopada propao postupak Mirenja između Grada Drniša zastupanog po gradonačelniku Josipu Begonji i Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske zastupanog po predsjednici Iskri Vostrel Prpić:

https://radiodrnis.hr/neuspio-postupak-mirenja-izmedu-grada-drnisa-i-sindikata-u-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-hrvatske/

Potom je na njihovo priopćenje 30. listopada reagirao priopćenjem gradonačelnik mr.sc. Josip Begonja:

https://radiodrnis.hr/gradonacelnik-begonja-reagirao-na-priopcenje-sindikata-koji-zastupa-drniski-vrtic-za-ostvarivanje-prava-radnika/

A na gradonačelnikovo priopćenje – sindikat se ponovno oglasio priopćenjem:

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

PREDMET: Očitovanje Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske na Priopćenje gradonačelnika Drniša Josipa Begonje za Radio Drniš od 30.10.2023. godine

”Poštovana zainteresirana javnosti,

S obzirom na priopćenje gradonačelnika gosp. Begonje, a s ciljem transparentnosti i upoznavanja javnosti sa svim bitnim činjenicama kako bi imali potpunu sliku i uvid u ono što zapravo Sindikat traži ispred svojih članova moramo se ponovo oglasiti.

U priopćenju gradonačelnika gosp. Josipa Begonje od 30.10.2023. godine za Radio Drniš smatramo potpuno irelevantnim navode i tumačenja Zakona javnosti putem mišljenja Ministarstva znanosti i obrazovanja i presude Vrhovnog suda, jer Sindikat je prvi na liniji obrane prava koja su propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Vezano uz izjavu gradonačelnika o primjeni dodataka plaći na zaposlene u dječjim vrtićima ne osporavamo te smo stava da je to minimum onoga što radnik MORA IMATI, odnosno, POSLODAVAC JE DUŽAN POŠTIVATI VISINU PLAĆE NEOVISNO O POSTOJANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ILI NE.

Ukratko, Sindikat prati provedbu donesenih propisa te PREGOVARA ZA BOLJE.

UPRAVO TAJ DIO NEDOSTAJE U PRIOPĆENJU gosp. Begonje jer osporava pravo radnika da organizirani u Sindikat utječu na svoja prava u učine ih boljima od osnovnog.

U Priopćenju gradonačelnika plasirani su citati iz Mišljenja Ministarstva znanosti i obrazovanja tako da je izostavljen završni dio, možemo reći i zaključni dio tog istog tumačenja (KLASA: 601- 01/23-03/00340, URBROJ: 533-09-23-0002) na koji se gradonačelnik poziva, vjerojatno kako bi opravdao svoja postupanja i prikazao da je u DV Drniš sve sukladno Zakonu, da Sindikat traži nešto za što nema osnove i dodatno navodi da su legitimne akcije Sindikata nekakve ucjene.

Kategorički odbacujemo takve tvrdnje te ćemo u narednom tekstu i dokazati da je navedena tvrdnja deplasirana, stoga citiramo nastavak teksta mišljenja Ministarstva znanosti i obrazovanja: ,,Ponovo ističemo kako je osnovna intencija odredbe članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ta da primanja zaposlenih u dječjim vrtićima čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska NE BUDU MANJA OD PRIMANJA ZAPOSLENIH U OSNOVNIM ŠKOLAMA. Prava koja se ugovaraju temeljnim i granskim kolektivnim ugovorom te različitim sporazumima koji se primjenjuju za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja (a koji se ne primjenjuju na zaposlene u dječjim vrtićima) osnivaču dječjeg vrtića jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave MOGU I TREBALI BI U OKVIRU FINANCIJSKIH MOGUĆNOSTI BITI SMJEROKAZ PRI PREGOVARANJU I SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJI SE PRIMJENJUJE NA ZAPOSLENE U DJEČJEM VRTIĆU, ODNOSNO DJEČJIM VRTIĆIMA KOJIMA JE OSNIVAČ.”

Držimo da je Grad Drniš zauzeo stav da NEĆE pregovarati neovisno što mu Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju nalaže da je dužan pregovarati sukladno članku 51. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Također smatramo apsolutno deplasiranim napisan stav da bilo tko, sindikalna povjerenica u DV Drniš, gđa. Matić ili predsjednica Sindikata, Vostrel Prpić, bilo čime osporavaju tumačenje Ministarstva ili Vrhovnog suda, NO ONO ŠTO SE OVDJE OČITO NE RAZUMIJE I NE ŽELI PRIHVATITI JEST DA GRAD DRNIŠ ONEMOGUĆAVA RADNICIMA DA OSTVARE SVOJA PRAVA KOJA IM DAJE ZAKON donesen u Hrvatskom Saboru 1997. godine, A TO JE DA SINDIKAT PREGOVARA ZA VIŠE.

Strane u pregovorima se ne moraju dogovoriti – ALI MORAJU PREGOVARATI.

Sindikat ima svakodnevna pozitivna iskustva i odlične rezultate koje javno objavljuje.

Rezultati Sindikata nisu proizvod ucjena, pritisaka, već su rezultat argumentiranog diskursa, uvažavajućeg razgovora i zajedničkog konačnog dogovora. Svojim stavom, izričitim odbijanjem kolektivnih pregovora gosp. Begonja pokazuje da ne poznaje ulogu Sindikata te je s takvim stavom potaknuo pokretanje postupka mirenja i svih ostalih legitimnih akcija koje će provesti Sindikat do ispunjenja zahtjeva.

Sindikat i njegovi članovi neće odustati od prava na kolektivno pregovaranje. Nismo zadovoljni s visinom plaća, pogotovo što znamo da ima prostora da se radnicima omogući dostojanstvena primanja, pogotovo najniže plaćenim radnim mjestima. Isto tako znamo da će uskoro doći trenutak da će se primijeniti svi dodaci koje Grad Drniš trenutno odbija uvrstiti u osnovnu plaću radnika vrtića. SINDIKAT U OVOM SPORU S GRADOM DRNIŠEM ISPUNJAVA SVOJU DUŽNOST ISPRED RADNIKA KOJE ZASTUPA.

Slijedom navedenog, pozivamo gosp. Begonju da razmisli o prihvaćanju inicijative za kolektivno pregovaranje i da u duhu vremena u kojem živimo, kada je radnika teško naći, kada i sama Vlada RH upućuje na jačanje radničkih prava iz rada i na sklapanje kolektivnih ugovora.

Pozivamo Vas Gradonačelniče da uzmete u obzir činjenicu da danas živimo u vremenima kada su odgojitelji izrazito deficitarna struka, a odgoj i obrazovanje bi trebalo biti temelj našega društva te da sjednemo i nađemo zajednički jezik i postignemo dogovor koji je svima prihvatljiv. I dalje smo stava da se radi o nerazumijevanju i da ima prostora za dogovor i obustavu najavljenih  akcija.

Sada kada je Grad odlučio napokon uskladiti primanja neprihvatljivo je, iako je Sindikat upozoravao da će se to dogoditi, da je svjesno SMANJIO MNOGIM RADNICIMA VRTIĆA PLAĆE te mnogi od njih više NE OSTVARUJU NITI MINIMALNU PLAĆU PA TIME NITI MINULI STAŽ.

Doplaćuje im se ,,stimulacija” kako bi im se silom zakona doplatila razlika i kako bi se plaće uopće mogle isplatiti. Kakva je to stimulacija? Zar nije stimulacija kad je radnik odradio nešto više pa ga se nagradi? U svom priopćenju Gradonačelnik navodi parametre za izračun plaća i njihov umnožak, za ona radna mjesta koja su bila godinama isplaćivana ispod zakonom propisane visine, ali ne navodi koliko je ,,srušena” plaća administrativnom radniku, kuharu, pomoćnom kuharu, domaru, švelji, servirki i spremačici!

  • Radno mjesto kuhar i domar ložač s bruto 817,09 € (neto 627,00 €) na 735 € (neto 576,00 €) = – 82 € bruto
  • Pomoćni kuhar s bruto 817,09 € (neto 627,00 €) na 569,21 € (neto 438,00 €) = – 247,88 € bruto
  • Administrativni referent s bruto 1.156,50 € (neto 842,00 €) na 848.86€ (neto 647,00 €) = – 307,64 € bruto
  • Švelja, servirka i spremačica s bruto 691,38 € (neto 548,00 €) na 569,21 € (neto 438,00 €) = – 122,17 € bruto

Treba također istaknuti da prema Zakonu o minimalnoj plaći i Uredbi Vlade RH radniku se ne može isplatiti plaća manja od 700,00 eura bruto, odnosno 560,00 eura neto. Dakle, što je to učinio osnivač vrtića Grad Drniš svojim radnicima u vrtiću u kolovozu 2023. godine i je li podigao materijalna prava svim radnicima, jesu li sve plaće porasle usklađenjem sa školama ili su neki izgubili? Zašto se išlo na takve odluke?

Sindikat NIKAD ne podržava smanjivanje stečenih prava!

Pokušali smo objasniti gosp. Begonji i prisutnim predstavnicima Grada na više sastanaka da postoje još neki važni razlozi za sklapanje kolektivnog ugovora, a to su specifičnosti struke rada u dječjem vrtiću i da se radi o pravima koje bi ugradili u kolektivni ugovor KOJA NEMAJU MATERIJALNI UČINAK, no ni za to nije bilo razumijevanja. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE NIJE PRIJETNJA NITI UCJENA, TO JE PRAVO RADNIKA U DRNIŠU USKRAĆENO OD POSLODAVCA – OSNIVAČA financijera.

U konačnici, sam ministar gosp. Fuchs upućivao je točno prije godinu dana, kada je veliki prosvjed radnika dječjih vrtića održan u Zagrebu 22.10.2022.godine, i predložio da radnici podignu tužbe i da tuže poslodavce ako nemaju plaće sukladno propisima.

Radnici DV Drniš su s pravom ogorčeni jer smatraju da je sada trenutak kada Grad Drniš ima priliku ispraviti nepravdu koja je se godinama događala i iskoristiti sredstva koja pristižu za ovu pedagošku godinu, 303.491,00 €, tako da se dijelom ulože i u radnike i tako se zahvaliti na njihovom strpljenju i razumijevanju.

Nažalost u ovom trenutku događa se suprotno.

Gradonačelnik navodi da dodijeljena sredstva iz Državnog proračuna nisu za plaće radnicima.

SINDIKAT TVRDI – APSOLUTNO POGREŠNO!

Sredstava koja pristižu jedinicama lokalne samouprave na temelju čl. 50 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) Vlada RH je na Sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine donijela Odluku o dodijeli sredstava za fiskalnu održivost na temelju mjerila i kriterija indeksa razvijenosti. Radi se o namjenskim sredstvima koja su osnivači dužni koristiti kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja.

Radnici i njihova primanja su dio tog poslovanja i ugrađena su u ekonomsku cijenu pohađanja vrtića jednog djeteta, i ekonomska cijena mora biti formirana tako da se radniku mora isplatiti zakonska plaća. Slijedom svega gore navedenog, ponovno pozivamo gradonačelnika Grada Drniša, gosp. Begonju da sjedne za stol s predstavnicima Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske kako bi se postigao zajednički dogovor na zadovoljstvo svih radnika Dječjeg vrtića Drniš”.

U potpisu: ISKRA VOSTREL PRPIĆ – predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian