Županija osigurala 1,2 milijuna kuna za razvoj infrastrukturnih projekata na području sedam jedinica lokalne samouprave

- 26. listopada 2022.

U Oklaju su potpisani Ugovori o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije s jedinicama lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije čiji su projekti odobreni za sufinanciranje putem provedenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene.

U nazočnosti zamjenika župana Iris Ukić Kotarac i Ognjena Vukmirovića, ugovore ukupne vrijednosti 1.200.000,00 kn potpisao je župan Šibensko-kninske županije Marko Jelić s predstavnicima gradova Knina i Skradina te općina Promina, Unešić, Kijevo, Biskupija i Kistanje.

Župan i zamjenica župana istaknuli su kako disperziranjem sredstava, poticanjem razvoja poljoprivrede i ulaganjem u komunalnu infrastrukturu ova županijska vlast nastoji potaknuti razvoj zaobalnog dijela naše županije i učiniti ga sredinom poželjnom za život.

„Cilj nam je potaknuti proaktivnost čelnika jedinica lokalne samouprave te im pomoći u razvoju i realizaciji svih projekata od javnog interesa, u svrhu zadržavanja građana i ravnomjernog razvoja svih dijelova naše županije.“, poručili su župan dr. sc. Marko Jelić i zamjenica župana Iris Ukić Kotarac.

Županija će tako u Općini Prominasufinancirati izradu projektne dokumentacija za  izgradnju, odnosno rekonstrukciju bivše škole u Bogatićima u hostel. Prema prijedlogu Povjerenstva maksimalan postotak sufinanciranja iznosi 65%, a najviši mogući iznos sufinanciranja je 121.875,00 kn.

U Općini Unešić, s maksimalnim iznosom od 344.400,00 kn, odnosno 49,20%, sufinancirat će se izrada idejnog građevinskog projekta za vodoopskrbni cjevovod Sv. Marko – Kladnjice.

Općini Kijevo Županija će sufinancirati dva projekta; s 85%, odnosno 26.562,50 kn, maksimalnim mogućim iznosom, sufinancirat će se  Glavni projekt uređenja javnih površina u Općini Kijevo. Drugi projekt je Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine. Postotak sufinanciranja iznosi 75%, a najviši mogući iznos sufinanciranja 106.762,50 kn.

I Općini Biskupija sufinancirat će se dva projekta; za projektnu dokumentaciju za izgradnju tržnice u Zvjerincu najviši mogući iznos sufinanciranja, 65.000,00 kn, odnosno 84,75% vrijednosti projekta. Projektna dokumentacija za izgradnju vatrogasnog doma sufinancirat će se u postotku od 84,70%, najvišim mogućim iznosom od 69.000,00 kn.

Grad Skradin podnio je zahtjev za izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za potrebe prijave projekta Centar aktivnog turizma i dopuna projektne dokumentacije za razvoj sportske infrastrukture. Na prijedlog Povjerenstva odobreno je  sufinanciranje od 75%, u maksimalnom iznosu od 128.437,50 kn.

S 53.625,00 kn, odnosno 65% ukupne vrijednosti projekta Županija će sufinancirati Izmjenu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje stare gradske tržnice u Kninu.

U Općini Kistanje s 85%, odnosno 148.750,00 kn, najvišim mogućim iznosom, sufinancirat će se  Izrada idejnog projekta sunčane elektrane Macure – Jelenik. Također, istim postotkom, a najvišim mogućim iznosom od 134.937,50 kn, Županija će sufinancirati izradu projektne dokumentacije sunčanih elektrana na zgradama u vlasništvu Općine Kistanje.

Župan Marko Jelić je kazao:

Dožupanica Iris Ukić Kotarac:

 

Tagged as

Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian