Više od milijun kuna bespovratnih sredstva za „solare“ i kotlove na biomasu za 40-tak drniških obiteljskih kuća

- 30. srpnja 2014.

I Grad Drniš okreće se obnovljivim izvorima energije,danas je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Drniša”.

Foto: Ilustracija

U Natječaju s navodi kako pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji. Dodatno se pojašnjava da postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji je svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema cit. Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena. Također, obiteljska kuća u smislu ovog natječaja je postojeća građevina u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju, s najviše dvije stambene jedinice (kućanstva), izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici i građevinske bruto površine do 400 m2. Ne mogu biti prijavljene građevine čija je gradnja u tijeku i one za koje je pokrenut postupak legalizacije. Subvencionirati će se ugradnja sunčanih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje, zatim fotonaponskih pretvarača za proizvodnju električne energije, te kotlovskih sustava na biomasu za centralno grijanje u što spadaju kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi, stoji u ovom Javnom natječaju .

– Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba u kućanstvima subvencionirat će se u iznosu od 82,5 % nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 24.750,00 kn po sustavu, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa 24.000,00 kuna (80 %), a Grad Drniš sa 750,00 kuna(2,5 %). Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 1.014.750,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa najviše do 984.000,00 kuna (80 %), a Grad Drniš sa najviše do 30.750,00 kuna (2,5 %), kazao nam je gradonačelnik Drniša Josip Begonja i najavljuje uskoro i objavu natječaja vrijednog 980.000,00 kuna za subvencioniranje uređenja fasada.

Gradonačelnik ističe kako se natječajem planira dodijeliti 41 subvencija. Broj sufinanciranih kućanstava procijenjen je temeljem maksimalnog iznosa sufinanciranja i proračuna projekta. Ukupan broj sufinanciranih kućanstava može se promijeniti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Subvencionirati će oni podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije.

– Izvođač radova bit će dužan osigurati dokaze da je ovlašten za izvođenje predmetnih radova i da je oprema sukladna s tehničkim propisima te dati izjavu o jamstvenom roku za izvedene radove na minimalno 2 godine i za opremu na rokove koji nisu kraći od rokova koje daje dobavljač opreme, a Grad Drniš će osigurati stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme od strane ovlaštenog inženjera. Također će se provjeriti točnost prijavljenih početnih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledima– kaže gradonačelnik Begonja.

Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Grada Drniša ili osobno u uredovno radno vrijeme gradske uprave. Prijave će se zaprimati 45 dana od dana objave ili do isteka sredstava objave natječaja.

Cjelokupan tekst natječaja, Pravilnika i Prijavni obrazac objavljen je danas (30.spnja 2014.) na oglasnoj ploči Grada Drniša i službenim internetskim stranicama Grada Drniša www.drnis.hr.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background