U Općini Ružić predstavljen projekt ‘Pružimo dostojanstven život stanovništvu ruralnog područja’

- 21. prosinca 2018.

U Gradcu je održana uvodna konferencija projekta „Pružimo dostojan život stanovništvu ruralnog područja“ kojeg u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ provodi Općina Ružić sa partnerima – Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područnim uredom u Šibeniku te Centrom za socijalnu skrb Drniš.

Projekt su predstavili načelnik Općine Ružić Ante Pijuk te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić Josipa Vrlja.

Projekt „Pružimo dostojan život stanovništvu ruralnog područja“, ukupne vrijednosti 2.855.142,84 kn, financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ciljevi projekta su: Smanjivanje rizika od siromaštva kroz zapošljavanje ranjivih skupina (žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majke s troje ili više malodobne djece, majke djeteta s teškoćama u razvoju, majke djeteta oboljelog od malignih bolesti, samohrane majke i osobe slabijeg imovinskog statusa), poticanje socijalne uključenosti te podizanje razine kvalitete života kako žena zaposlenih na projektu tako i krajnjih korisnika projekta.

Projekt skrbi namijenjen je starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju uz uvjet da usluga potpore i podrške istovremeno nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Krajnji korisnik je starija osoba ili osoba u nepovoljnom položaju kojoj je potrebna potpora i podrška u kućanstvu. Osobe u nepovoljnom položaju su, između ostaloga, osobe s invaliditetom, osobe s metalnom retardacijom, kronični bolesnici i slično, ovisno o starosnoj dobi. Podrška i potpora uključuje: pomoć u nabavci namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć u održavanju osobne higijene, posredovanju u ostvarivanju različitih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i slično), pružanje pomoći kroz razgovore i druženje itd.

Kroz projekt zaposleno 20 žena iz gore navedenih ciljanih skupina koje će kroz 24 mjeseca voditi brigu o ukupno ukupno 100 krajnjih korisnika

Uvodnoj konferenciji su, osim zaposlenica i korisnika te djelatnika Općine Ružić, nazočili predstavnici medija, Razvojne agencije Šibensko-kninske županije, susjednih gradova i općina te drugi zainteresirani građani.


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian