Traži se direktor/ica Turističke zajednice Grada Drniša

- 7. svibnja 2020.

Raspisan je natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Grada Drniša, na neodređeno, puno radno vrijeme.

Postavljeni uvjeti su da kandidat ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma, da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu, da aktivno zna jedan svjetski jezik, ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba ga položiti u roku od godinu dana od početka rada, te da poznaje rad na osobnom računalu.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Turističke zajednice Grada Drniša te na službenoj mrežnoj stranici Grada Drniša.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi poznavanja rada na računalu i intervju koje provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

O imenovanju direktora odlučuje Turističko vijeće glasovanjem između predloženih kandidata u roku 15 dana od dana primljenog prijedloga Natječajne komisije.

Link za natječaj i obrazac je: https://www.drnis.hr/aktualno/natjecaji/2792-natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-direktora-ice-turistickog-ureda-turisticke-zajednice-grada-drnisa


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian