Tehnički podaci

- 4. siječnja 2018.

Trgovačko društvo Radio postaja Drniš d.o.o., registrirano je za radijsku djelatnost.
Izdavanje knjiga, novina, časopisa, publikacija, zvučnih zapisa i ostalu izdavačku djelatnost.
Organiziranje priredbi, koncerata, sajmova, izložbi, aukcija, diskoteka. Za kupnju i prodaju robe.
Poslove promidžbe, istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja i ostalo. 

Upisano kao pravna osoba u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku. OIB: 62190224605

Važeća koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija izdana od strane Agencije za elektroničke medije je za period 01.01-2017. – 31.12.2025.

Nakladnik Radio Drniš ima lokalnu koncesiju (L-DN), a program emitira 24 /7 na frekvenciji 89 MHz, odašiljač se nalazi na Promini. 

Odgovorna osoba: Matilda Jelčić Stojaković
Glavni urednik: Matilda Jelčić Stojaković
Adresa: Kralja Zvonimira 8, 22320 Drniš
Web: http://www.radiodrnis.hr
E-mail: direktor@radiodrnis.hr
Telefon: 022-888-100, 022-888-080
Mobitel: 098/461-966

Vlasnička struktura

# Ime i prezime Postotak udjela
1. Grad Drniš 25,0%
2. Pučko otvoreno učilište Drniš 25,0%
3. Općina Promina 25,0%
4. Čupić Davor 2,5%
5. Gaurina Davor 2,5%
6. Kević Jakov 2,5%
7. Kević Vjekoslav 2,5%
8. Lemac Slavka 2,5%
9. Matas Ivanka 2,5%
10. Pletković Slavka 2,5%
11. Vukušić Anita 2,5%
12. Vukušić Ante 2,5%
13. Žaja Branko 2,5%

Skupština društva

Skupština je najviši organ Društva, koja odlučuje o pitanjima određenima Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o elektroničkim medijima i Društvenim ugovorom.

Članovi Skupštine:

  • Grad Drniš – predsjednik Skupštine: mr.sc. Josip Begonja
  • Općina Promina – predstavnik Ante Čupić
  • Pučko otvoreno učilište Drniš – predstavnica Mladena Baran
  • Članovi udjeličari Društva: Davor Čupić, Davor Gaurina, Jakov Kević, Vjekoslav Kević, Slavka Lemac, Ivanka Matas, Slavka Pletković, Anita Vukušić, Ante Vukušić, Branko Žaja.

Uprava Društva

Uprava Društva zastupa Društvo, vodi poslove i upravlja imovinom Društva.

Sastoji se od jednog člana, direktora Društva, kojeg imenuje Skupština.

Član Uprave: Matilda Jelčić Stojaković, mag.nov.

Djelatnici 

Stalno zaposleni su: Matilda Jelčić Stojaković, Mario Barišić, Hrvoje Matić. 

Vanjski suradnici su: Marica Labor, Đuro Perlić, Josipa Petrina.

 

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background