Poduzetnicima dodijeljene subvencije za marketinške aktivnosti, stručno osposobljavanje i usavršavanje te kupnju dugotrajne imovine

- 28. travnja 2020.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava gospodarskim subjektima u 2020. godini, za 37 gospodarskih subjekata odobren je iznos od 218.070,00 kuna. Poticajna sredstva dodijeljena su za sufinanciranje marketinških aktivnosti, stručnog osposobljavanja i kupnju dugotrajne imovine. Popis gospodarskih subjekata kojima je dodijeljena subvencija objavljen je na službenoj internetskoj stranici Šibensko-kninske županije http://sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/subvencije-pomoi-i-donacije-ibensko-kninske-upanije/155.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava gospodarskim subjektima u 2020. godini i dalje je otvoren. Korisnici Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, i 121/16) isključivo obrti, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije te imaju najmanje jednog zaposlenog.

Poduzetnicima još stoji na raspolaganju iznos od 211.930,00 kuna. Sufinancirati se može do 80% prihvatljivih ostvarenih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Obrasci zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava u 2020. godini mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili sa službene internetske stranice Šibensko-kninske županije http://sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/javni-pozivi-i-natjeaji-za-poduzetnike/33

Javni poziv otvoren je do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-708 ili 022/460-737.

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian