Početak provedbe projekta “Adriatic Canyonig – Adriatic CanyonsAdventureTours”

- 14. rujna 2017.

U sklopu projekta „ADRIATIC CANYONING – ADRIATIC CANYONS ADVENTURE TOURS”, u srijedu 13. rujna u Širokom Brijegu održan je početni sastanak na kojem su sudjelovali članovi projektnog tima te članovi Upravnog odbora projekta iz partnerskih organizacija: Grada Širokog Brijega, Općine Grude (BiH), Grada Drniša, Grada Obrovca, Razvojne agencije Zadarske županije ZADRE NOVE (Hrvatska) i Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog (Crna Gora).

Tijekom sastanka prezentirane su projektne aktivnosti te je usvojen akcijski plan, a potom su partneri ukratko predstavili svoje do sada odrađene te planirane aktivnosti. Partnerima je prezentirana Komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom te su dogovoreni daljnji koraci koji će olakšati provedbu projekta.

Projekt je financiran iz INTERREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., a njegova ukupna vrijednost je 1.879.251,32 EUR, od čega je sufinanciranje iz EU sredstava 1.597.363,59 odnosno 85%. Cilj projekta je jačanje socijalnog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja između Hrvatske, BiH i Crne Gore kroz jačanje i diversifikaciju turističke ponude u jadranskom zaleđu, te izradom zajedničkog prekograničnog modela omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine.

Ovim projektom se želi potaknuti razvoj aktivnog turizma na sljedećim lokacijama: Zrmanja i Čikola u Hrvatskoj, Peć mlini i Borak u BiH te Orjen i Vrbanj u Crnoj Gori. Uređenjem male turističke infrastrukture, navedene destinacije jadranskog zaleđa postat će prepoznatljive kao outdoor destinacije, koje će, osim što će nadopuniti ponudu turistima koji posjećuju jadransku obalu, i same se pozicionirati na turističkom tržištu kao atraktivne lokacije aktivnog turizma s novim turističkim sadržajima usmjerenim ciljanim turističkim skupinama željnim aktivnog i adrenalinskog odmora.

Vrijednost projekta koji se odnosi na aktivnosti Grada Drniša je 332.874,88 EUR-a, od čega je sufinanciranje iz EU sredstava 85%, odnosno 245.877,00 EUR-a.

Grad Drniš u okviru provedbe projekta „Adriatic Canyoning” uredit će i označiti oko 30 km biciklističkih staza na području Pakova Sela i Pokrovnika, uvest će sustav javnih bicikli sa dva terminala i 12 e-bicikli na području Grada Drniša, te će se urediti i opremiti Centar za razvoj kompetencija u ruralnom turizmu u Pakovu Selu, gdje će se organizirati specijalizirane edukacije za sve one koji se žele baviti bilo kojim vidom ruralnog turizma. Predstavnici Grada Drniša su članovi radne skupine za izradu modela upravljanja i održivog korištenja prirodne i kulturne baštine, te kreiranje specifičnih oblika turizma u prekograničnom području triju država.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background