Općina Promina zapošljava pročelnika jedinstvenog upravnog odjela

- 8. veljače 2023.

Općina Promina raspisala je javni natječaj za Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela. Traži se jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju tri mjeseca.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i  posebne uvjete: – magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera, VSS – najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom – položen državni stručni ispit  i poznavanja rada na računalu.

Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz uvjet da ga polože u zakonskom roku. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti pribavit će samo onaj kandidat koji bude izabran. Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, a podnose se na adresu: Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, s naznakom: „Za javni natječaj – pročelnik jedinstvenog upravnog odjela“.

Na web stranici Općine Promina naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javni natječaj je na linku:

https://promina.hr/naslovna/natjecaji/1780-javni-natjecaj-za-imenovanje-procelnika-jedinstvenog-upravnog-odjela-opcine-promina-1-izvrsitelj-ica-na-neodredeno-vrijeme


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian