Maturantima Grad Drniš omogućava besplatan pristup aplikaciji E-pripreme za državnu maturu

- 7. veljače 2023.

Grad Drniš poziva sve zainteresirane maturante s prebivalištem na području Grada Drniša, te maturante koji pohađaju Srednju školu Ivana Meštrovića u Drnišu da se prijave za besplatno korištenje aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

Aplikacija ePripreme omogućuje maturantima da se u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, PC, laptop) povežu na aplikaciju kojom dobivaju pristup:

 • Stvarnim ispitima iz prijašnjih godina
 • Svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
 • Interaktivnoj osobnoj statistici
 • Neograničenog korištenja do 31. kolovoza 2023. godine.

Ključne karakteristike aplikacije ePriprema:

 • Lako korištenje – ispiti u obliku interaktivnih kvizova (s vidljivim rješenjima odmah nakon rješavanja ispita);
 • Svi predmeti dostupni – više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi;
 • Natjecanje – uspoređivanje rezultata sa ostalim maturantima koji koriste aplikaciju;
 • Rezultati – interaktivna osobna statistika koja nudi prikaz osobnog napretka, kroz evidenciju postotka svih riješenih ispita;
 • Motivacija – međusobno slanje poruka motivirajućeg sadržaja;
 • Mogućnost roditeljskog uvida u redovitost učenja i napredak djeteta;
 • Mogućnost dobivanja novčane nagrade u vrijednosti od 70€ za najaktivnije korisnike koji ostvare najbolji uspjeh kroz aplikaciju.

Da bi se aplikacija stavila na korištenje, mole se svi zainteresirani maturanti da ispunjavanjem priloženog obrasca obave prijavu Gradu Drnišu za korištenje iste.

Prijava se može obaviti dostavom skeniranog obrasca putem e-mail adrese pisarnica@drnis.hr ili osobno u pisarnicu Grada Drniša.

Učenici Srednje škole Ivana Meštrovića ispunjen obrazac mogu predati i u prostoriju školskog pedagoga.

Iz Grada Drniša pozivaju zainteresirane maturante da svoje prijave pošalju najkasnije do 15. veljače 2023. godine radi omogućavanja pristupa aplikaciji.

LINK na poziv:

https://drnis.hr/dokumenti/javni-pozivi/3874-javni-poziv-maturantima-s-prebivalistem-na-podrucju-grada-drnisa-i-maturantima-koji-pohadaju-srednju-skolu-ivana-mestrovica-drnis


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background