Održana 21. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

- 15. ožujka 2021.

U konvencijskom centru u Solarisu, danas  je održana je 21. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, posljednja u ovom sazivu.

Nakon aktualnog sata, usvojen je dnevni red s 29 točaka tePrijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije, zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nadalje, usvojen je i Prijedlog odluke  o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije  kojim se propisuju mogućnosti i način održavanja elektroničkih sjednica za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Vijećnici Županijske skupštine prihvatili su Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca  2020. godine, kao i   Izvješće o radu Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2020. godinu.

Prihvaćen je i prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2021. godini.

Vijećnici Županijske skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće o stanju sustava civilne zaštite kao i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije u 2021. godini s financijskim učincima  za razdoblje od 2021. do 2023.godine.

Prema ovom izvješću, stanje sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za 2020. godinu, ukupna spremnost sustava civilne zaštite u području reagiranja i aktivnosti usmjerenih na zaštitu od velikih nesreća – procijenjena je visokom, jednako kao i  spremnost cjelovitog sustava civilne zaštite za upravljanje rizicima od velikih nesreća .Ipak, postoji prostor za ulaganja u unaprjeđenje sustava civilne zaštite i ostvarivanje još veće spremnosti na adekvatno reagiranje u slučaju ugroze

Također, prihvaćeno je Izvješće o stanju okoliša, Program zaštite okoliša te  Izvješće o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2020. godini.

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama Šibensko-kninske županije obavljala se od 18. svibnja do 29. rujna 2020. Ukupno je analizirano 1000 uzoraka mora za kupanje kroz 10 uzorkovanja. 979 pojedinačnih uzoraka, odnosno 97,9%,  ocijenjeno je izvrsnim,  13 uzoraka( 1,3% )ocjenjeno je dobrim, dok je 8 uzoraka( 0,8% ) ocjenjeno zadovoljavajućim.

Nakon glasovanja o svim točkama dnevnog reda, župan Goran Pauk zahvalio je vijećnicima na suradnji i predanom radu u protekle četiri godine.

 

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian