Nogostup uz županijsku cestu u Gradcu – Poziv na javni uvid u geodetski elaborat

- 26. travnja 2019.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama

942/1,1232/2,942/2,941/1,941/2,2799,*381/4,934/1,1242,934/2,933,
931/2,*381/1,931/1,2753/1,929/3,1243/4,870/1,869/2,862/7,862/6,
2792,962/5,862/4,862/3,1248/5,862/2,862/8,862/1,861/2,861/1,
1248/4,861/3,861/4,853,852,851/2,851/1,850/2,1248/3,850/1,823/1,
1257,823/2,823/3,1258,823/4,1259/1,1259/2,2789,822/2,1265/2,
822/1,1266/2,2788,1267/2,615,616,1269/2,1270/2,1271/1,614,
613/9,1271/2,1272/1,613/7,1272/3,1272/5,1272/9,613/3,613/4,
613/1,1272/12,613/2,610,1272/2,1273,609,1274,608,607/1,607/2,
1275/1,606/1,1275/3,606/2,605/1,605/2,1275/6,2760/1,604,603/5
u k.o. GRADAC (mbr. 305669)

da dana 09. 05. 2019. godine u vremenu od 08.00 do 12.00 sati u prostorijama Općine Ružić, na adresi Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izgradnje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 6095 u naselju Gradac, izrađen u  skladu sa Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000052, URBROJ: 2182/1-16/2-19-0004,
Drniš, 16. 01. 2019. godine.

Izlaganje na javni uvid vršit će ovlašteni geodet
Antonio Reljanović, dipl.ing.geod.

Geodetski elaborat izrađen od ovlaštenog inženjera:
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE
Antonio Reljanović, dipl.ing.geod.
Pod stranom Reljanović 6, 22322 Ružić.

Izvor: www.opcina-ruzic.hr


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian