Kroz projekt ADRIATIC CANYONING izrađen „Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa u jadranskom zaleđu“

- 10. lipnja 2019.

U sklopu projekta ADRIATIC CANYONING – Adriatic Canyons Adventure Tours, financiranog iz programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., izrađen je „Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa“, strateški dokument koji će poslužiti kao alat i vodič za upravljanje projektnim lokacijama.

U izradi dokumenta sudjelovao je tim renomiranih stručnjaka koje je prevodila Milena Šijan, savjetnica za zaštitu prirode i održivi turizam, uz suradnike Marija Zovka, Krešimira Grubića i Vasilija Buškovića.

U izradi dokumenta ravnopravno su doprinijeli svi projektni partneri, dok je za koordinaciju i tisak bila zadužena Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

„Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa“ sastoji se od pet individualnih modela posvećenih pojedinačnim projektnim lokacijama te je svojevrstan amalgam dobivenih znanja i stečenih vještina koji će omogućiti kvalitetnije upravljanje te očuvanje prirodne i kulturne baštine u projektnim područjima.

Zajednički model započinje uvodnim poglavljima o održivom turizmu, zaštiti prirode te opisima projektnih područja u sve tri partnerske države. U planskom dijelu Modela napravljena je SWOT analiza te su određeni ciljevi i aktivnosti unutar kojih su obrađene tri teme: edukacija, razvoj aktivnog turizma i upravljanje.

Naglasak je stavljen na konkretne prijedloge za unaprjeđenje sustava upravljanja, uvažavajući postojeće stanje, postojeće dionike i njihove aktivnosti, projekte, administrativne podjele i infrastrukturu. Dokument se ne upliće u raspodjelu nadležnosti i odgovornosti pojedinih dionika i ne stvara nove odnose među njima.

Model zagovara uspostavu zajedničke platforme i kolektivnog djelovanja na projektnim područjima, koordiniranu i bržu razmjenu informacija te zajednički rad na onim dijelovima projekta od zajedničkog interesa, što podrazumijeva i veći utjecaj lokalnih zajednica, kao najznačajnijih dionika – onih koji izravno koriste i uživaju vrijednosti projektnih područja te imaju najveći utjecaj na njihovu dugoročnu održivost.

Zajednički model je koristan upravljački alat, ali tek se provedbom predloženih aktivnosti i stalnom prilagodbom budućim situacijama mogu ostvariti željeni ciljevi boljeg upravljanja i održivog korištenja prirodnih i kulturnih resursa projektnih područja.

U završnim poglavljima Modela opisane su konkretne infrastrukturne investicije koje su napravljene na projektnim lokacijama, dok je sam kraj posvećen komunikaciji i vizualnom identitetu, elementima koji u suvremenom društvu imaju možda i presudnu važnost u promociji turističkih destinacija.

„Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa u jadranskom zaleđu“ možete pronaći na novoj internetskoj stranici programa, kao i na službenim internetskim stranicama projektnih partnera.

Projekt ADRIATIC CANYONING, ukupne vrijednosti 1.879.251,32 EUR, financiran je iz INTERREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., a u svojoj srži ima promicanje aktivnog turizma i razvoj turističke infrastrukture u unutrašnjosti triju država s ciljem pozicioniranja na turističkom tržištu kao prepoznatljivih destinacija s atraktivnim turističkim sadržajima usmjerenim ljudima željnim aktivnog i adrenalinskog odmora.

Dodatne informacije o projektu ADRIATIC CANYONING možete pronaći na internetskim stranicama projektnih partnera, kao i na Facebook i Instagram stranicama projekta – priopćeno je iz Grada Drniša.

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian