Javna rasprava o izmjenama Prostornog plana Grada Drniša

- 10. kolovoza 2015.

Foto: Darija Matić

U tijeku je javna rasprava o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Drniša koja će trajati do petka, 14. kolovoza. Detalje ovog plana iznijela je na današnjem javnom izlaganju arhitektica i ovlašteni izrađivač izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Drniša Ljiljana Doležal.
– Ove izmjene ograničenog su obuhvata i cilj je bio da se uskladi prostorni plan s novodonesenim zakonom o prostornom uređenju i gradnji, kao i s drugim zakonima koji imaju utjecaja na prostorno uređenje odnosno gradnju. Također se željelo omogućiti i inicijative na području Grada Drniša vezane za smještaj – društvene, gospodarske, stambene i obiteljske građevine, kako bi se plan uskladio na način da oni mogu zadovoljiti svoje potrebe, istakla je Ljiljana Doležal.
Grad Drniš je sve zaprimljene zahtjeve proanalizirao i vidio da su oni u skladu s prostornom koncepcijom usvojenom u osnovnom planu, kazala je arhitektica Doležal dodavši da izmjene koje se odnose na građevinska područja u skladu s novodonesenim zakonom o prostornom uređenju obuhvaćaju neizgrađena područja razgraničena na neizgrađena neuređena – područje ima obvezu izrade urbanističkih planova i neizgrađena uređena – područje ima mogućnost pristupa odnosno prometnicu i mogućnost priključka na osnovnu komunalnu infrastrukturu.
Također je ovim izmjenama i dopunama obuhvaćeno utvrđivanje područja za smještaj vjetroelektrane Mideno Brdo koja nije bila u prostornom planu te su izvršena određena proširenja građevinskih područja.
– Ostale izmjene obuhvatile su uglavnom usvajanje zahtjeva javno-pravnih tijela koja su iz svoje domene poslala zahtjeve, a za istaknuti je onaj Hrvatskih voda koji se ticao utvrđivanja posebnih uvjeta građevinskih područja naselja uz Čikolu koja se nalaze u mogućem području plavljenja te je potrebno prethodno utvrditi uvjete Hrvatskih voda kako bi se izbjegle štete na objektima, zaključila je Ljiljana Doležal.
Očitovanja kao i primjedbe i prijedlozi mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave ili se mogu dostaviti putem pošte Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Tomislava 1, Drniš.


MIŠLJENJA ČITATELJA

OSTAVITE ODGOVOR

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *Nastavite čitati

Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian