HTZ objavila javni poziv za potpore projektima na turistički nerazvijenim područjima

- 5. siječnja 2018.

Hrvatska turistička zajednica objavila je javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini. Na ovaj poziv mogu se javiti vlasnici OPG-ova, pravne osobe i obrtnici koji se bave ugostiteljskom djelatnošću ili djelatnošću pružanja usluga u turizmu. Rok za podnošenje kandidatura je31. siječnja 2018.godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od31. siječnja 2018.godine).

Radi se o dodjeli bespovratnih sredstava za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima. Potpora će se odobravati za sljedeće programe Mjere 1. (Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone): wellness i zdravlje, kulturni turizam, cikloturizam, pustolovni i sportski turizam, poslovni turizam i gastro i eno turizam. Najniži iznos potpore je 50.000,00kn, a najviši 200.000,00kn.

Za programe Mjere 2. (Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda): razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude; izgradnja obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta; uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture; uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte. Najniži iznos potpore je 50.000,00kn, a najviši 200.000,00kn.

Važna napomena za sve kandidirane programe:
Za programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni korisnici potpore vlasnici ili imaju po drugom osnovu pravo dugoročnog (min. 10 god.) raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.
Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju, korisnik potpore mora imati rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja, ili građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta, sukladno važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum njihovog ishođenja.
Svi korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 5 (pet) godina od završetka projektnih aktivnosti, sukladno potpisanom Ugovoru između davatelja i korisnika potpore.

Sredstva potpore ne mogu biti dodijeljena i korištena za: 
– kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava za službene i privatne potrebe podnositelja zahtjeva;
– ulaganje u izgradnju, obnovu ili uređenje nekretnina koje nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili ako podnositelj zahtjeva nema po ugovoru ili drugoj osnovi pravo dugoročnog raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom (najmanje na rok od 10 godina);
– troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade);
– zabavne/estradne/sportske manifestacije, sajamske i dr. priredbe, festivale i događanja temeljena na kulturnoj baštini, običajima, tradicijskoj gastro i eno-ponudi (folklor, tradicijski napjevi i plesovi, tematska događanja itd.);
– troškove promocije uključujući izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.);
– objekte javne komunalne infrastrukture; izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije;
– sve druge troškove koji nisu neposredno vezani za realizaciju kandidiranog projekta;
– troškove marketinga koji su temeljeni na medija planu za udruženo oglašavanje ili strateške projekte s HTZ-om;
– programe paket-aranžmana ili tura;

Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2018. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore, što se potvrđuje bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dokaznih računa ili originalnim računima plaćenim u gotovini za troškove realizacije projekta koji se uobičajeno plaćaju u gotovini. U slučajevima u kojima je korisnik potpore obveznik poreza na dodanu vrijednost iznos potpore neće pokrivati trošak tog poreza.

Za potporu se ne mogu kandidirati:
– podnositelji zahtjeva koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine, te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
– podnositelji zahtjeva koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema HTZ-u ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva.

Projekti koji ostvare potporu po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti potporu po drugim programima potpore HTZ-a u 2018. godini. Projekti koji ostvare potporu po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti potporu Ministarstva turizma u 2018. godini.

Dodatne informacije potražite na stranicama Hrvatske turističke zajednice, a možete ih dobiti i pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura(28.01.2018).

Foto: HTZ


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background