Gradsko vijeće Drniša očitovalo se na ponovljenu javnu raspravu o PPŽ-u

- 19. rujna 2011.

Gradsko vijeće Grada Drniša na izvanrednoj sjednici održanoj u petak, 16. rujna očitovalo na izmijenjeni prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko kninske županije.

Riječ je o očitovanju na ponovljenu javnu raspravu prostornog plana jer je nakon prve rasprave održane u siječnju ove godine Županiji stiglo preko 600 prigovora od čega je prihvaćeno oko 130, među njima i pojedini drniški.

Tako je primjerice nakon pobune dijela drniških mjesnih odbora lokacija Pokrovnika brisana kao lokacija velikog cargo aerodroma a vraćen je mali sportski aerodrom tipa 2c. Ipak je u tekstualnom dijelu PPŽ-a ostala mogućnost da ukoliko se pojavi ozbiljni investitor o lokaciji se može ponovno razgovarati, izvijestila je tako Grozdana Ćevid – viši stručni referent za prostorno planiranjeu drniškoj Gradskoj upravi. 

Grad Drniš je nakon pobune miljevačkih mjesnih odbora zatražio da se iz PPŽ-a sa Miljevačkog platoa briše mogućnost izgradnje foto-naponske elektrane te je i tom zahtjevu većim dijelom udovoljeno, za solare je ostala tek manja površina od 150 hektara. 

Što se uplanjenih lokacija za vjetro-elektrane tiče Grad Drniš je zatražio da se brišu dvije lokacije, Moseć 1 i Mideno brdo a ostane samo Moseć 2 međutim brisana je samo lokacija Moseć 1 dok je Mideno brdo i dalje u prijedlogu plana ostalo kao lokacija za izgradnju vjetroelektrane.  Tome su se usprotivili Mjesni odbori Pokrovnik i Pakovo selo, te će se od županije ponovno zatražiti da se lokacija briše.

Uvažen je i prijedlog da se po pojedinim drniškim naseljima brišu lokacije za odlaganje građevinskog otpada. Na zahtjev mjesnog odbora Trbounje “Vrtine” su brisane kao moguće eksploatacije polje. Njivice su dodane kao gospodarska zona.

Što se tiče termičke obrade opasnog otpada u zoni GIRK Kalun, Grad Drniš je tražio da se doda kako taj otpad ne smije sadržavati azbest i tom je zahtjevu Šibensko kninska županija kao izrađivač plana udovoljila no za razliku od siječnja dodana je novost da se u toj zoni dozvoljava skladištenje otpada čemu su se gradski vijećnici usprotivili te će u svezi s tim Grad Drniš iznijeti prigovor. Predsjednik Gradskog vijeća Josip Begonja kazao je kako neće dozvoliti da Drniš bude kanta za smeće posebice pokraj Bikarca koji će uskoro  biti regionalni centar za gospodarenje otpadom.

Ovakvo mišljenje vijeće je jednoglasno prihvatilo. Za razliku od izvanredne sjednice gradskog vijeća održane na istu temu u siječnju ove godine a na kojoj su drniški vijećnici žučno raspravljali o izmjenama i dopunama županijskog prostornog plana ova sjednica nije kod vijećnika pobudila veliki interes štoviše sa sjednice je izostalo čak 6 vijećnika.

DOPUNA DNEVNOG REDA 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša imala je i dopunu dnevnog reda vezanu uz prijevoz srednjoškolaca putnika a na prijedlog gradonačelnika Drniša. 

Roditelji djece koja putuju iz pravca Šibenika odnosno iz naselja Pakovo selo, Pokrovnik i Radonić, pobunili su se da linija nije usklađena sa početkom nastave zbog čega učenici prerano dolaze u Drniš, te su za svoju djecu zatražili da imaju iste uvjete kao i drugi.

Da bi to realizirao autoprijevoznik je od Grada zatražio 14 tisuća i 700 kuna bez ulaska u sela a sa ulaskom 16 tisuća i 100 kuna.

Vijećnik Ante Pleadin, u ime kluba vijećnika HDZ-a, tražio je da se prihvati ponuda sa ulaskom u sela jer su pojedina naselja od glavne prometnice Šibenik Drniš udaljena po nekoliko kilometara, što je vijeće jednoglasno prihvatilo.

Pleadin je još jednom istaknuo kako bi se problemi organiziranja prijevoza srednjoškolaca najbolje riješili sa doregistracijom javnog komunalnog poduzeća RAD-a za javni prijevoz putnika te kupnjom mini autobusa što bi se pokrilo novcem koji Grad Drniš trenutno izdvaja za subvencije mjesečnih putnih karata.

Prijevoz srednjoškolaca Grad Drniš koji pokriva 80 posto mjesečne karte te Županija koja pokriva 20 posto za jednu školsku godinu košta gotovo milijun kuna.

Drugim riječima Grad Drniš izdvaja veliki novac za prijevoz srednjoškolaca, mjesečno 72 tisuće i 588  kuna a godišnje 798 tisuća kuna.

Da bi se riješio problem prijevoza učenika iz Pokrovnika, Pakovog sela i Radonića Grad će iz proračuna izdvojiti još dodatnih 14 tisuća kuna za ovu proračunsku godinu.

Gradonačelnik Drniša Ante Dželalija još jednom je pozvao roditelje da autoprijevoznicima ne plaćaju nikakve nadopune mjesečne pokazne karte jer Grad i Županija pokrivaju cjelokupan trošak prijevoza.

drnis_1

Slika: arhiva


MIŠLJENJA ČITATELJA

OSTAVITE ODGOVOR

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian