Gradska čistoća Drniš izdala upute korisnicima za korištenje žutih i plavih spremnika za recikliranje otpada

- 20. srpnja 2021.

Iz Gradske čistoće Drniš korisnicima usluga obratili su se priopćenjem kojeg prenosimo:

Obavijest korisnicima javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada
na području Grada Drniša te Općine Ružić koji  su preuzeli spremnike za odvojeno prikupljanje

Poštovani,

Slijedom naših redovnih aktivnosti na postizanju što učinkovitijeg modela prikupljanja odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada iz komunalnog otpada molimo sve koji su na raspolaganje dobili žute i plave spremnike da ih odmah počnu koristiti a u njih mogu uredno odlagati sve vrste plastike (žuti spremnik) te sve vrste kartona, papira i sl. (plavi spremnik).

Prikupljanje/pražnjenje  navedenih  spremnika odvijat će se prema već zadanom rasporedu koji vrijedi do konca 2021. godine., u  kalendaru odvoza označeno plavom bojom.
Pri odvajanju i selektiranju komunalnog otpada molimo sve da svoj razdvojeni otpad odlažu u čistom stanju kako ga mogli bez poteškoća uputiti na daljnju obradu.

Napominjemo da će djelatnici koji budu preuzimali odvojeno sakupljeni otpad redovito pregledavati sadržaj te nepropisno selektiran otpad neće preuzeti, istog će proglasiti miješanim komunalnim otpadom, onim koji ide u zeleni spremnik.

Također korisnici na dan prikupljanja uz spremnik mogu predati i odvojeno prikupljeno staklo te metalni otpad kojeg bi trebalo upakirati u uobičajene vreće za otpad. Prikupljeno staklo poput boca, tegli i sl. svi korisnici mogu također odložiti u limene spremnike za staklo koji  su odnedavno postavljeni po svim naseljima Grada Drniša, ako im je dostupan i u blizini.

Vrlo važna napomena svima – višeslojna ambalaža poput tetrapaka može se odložiti u čistom stanju ( bez ostataka prehrambenog ili drugog sastava ) u žuti spremnik sa plastikom.

Sve ostale kategorije otpada, bilo da se radi o problematičnom ili glomaznom otpadu, mogu se radnim danim dopremiti u reciklažno dvorište bez ikakve naknade. Dvorište se nalazi nasuprot tehničkog pregleda Obrtnička ulica 1 A , Drniš.

Što se pak tiče  korisnika u višestambenim objektima, davatelj usluge je intenzivirao broj odvoza svih kategorija otpada te će sustavno povećavati volumen spremnika za odvajanje.

Kako  je primjetno da se miješani otpad doprema i odlaže od strane korisnika koji uopće ne stanuju na tim lokacijama, molimo sve koji  takvo ponašanje uoče da to prijave komunalnom redarstvu Grada Drniša ( kontakti na https://www.drnis.hr/uprava/upravni-odjel-za-prostorno-uredenje-graditeljstvo-komunalno-gospodarstvo-i-zastitu-okolisa

Sve upute, plan odvoza nalaze se na poveznici  https://www.gradskacistoca-drnis.hr/usluge/komunalni-otpad/dokumenti  .

Svima onima koji se zajedno s nama trude da unaprijedimo naš sustav i očuvamo red u okolišu naše zajednice ovim se putem zahvaljujemo.

S poštovanjem,  Gradska čistoća Drniš d.o.o.


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian