Grad Drniš prodaje i sufinancira kupovinu građevinskog zemljišta mladim obiteljima

- 1. prosinca 2020.

Grad Drniš objavio je javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u svom vlasništvu za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Riječ je o provedbi Mjere 1. iz Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša.

Na prodaju je ponuđeno pet građevinskih čestica od 600 do 800 kvadrata na području Pazar po cijeni utvrđenoj od strane sudskog vještaka a iznosi 220 kuna po metru kvadratnom. S tim da Grad i sufinancira kupovinu istog a maksimalna visina sufinanciranog iznosa od strane Grada Drniša je 80% ponuđene cijene od strane kupca zemljišta po m2 za ostvarenih 45 i više bodova što odgovara maksimalnom iznosu sufinanciranja u visini od 145.000,00 kuna. Podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug ne smiju imati navršenu 41. godinu života, a uvjet je i da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put u trenutku raspisivanja javnog natječaja za prodaju zemljišta.

Prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora ponuditelj je dužan predati od strane javnog bilježnika ovjerenu i potpisanu bjanko zadužnicu u korist Grada Drniša na iznos koji pokriva sufinancirani iznos kupoprodajne cijene. Javni natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Drniša dana  30. studenog  2020. godine

Natječaj otvorite ovdje:  NATJEČAJ MJERA 1_ 2020pdf


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background