Grad Drniš objavio Javni natječaj za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) mladih obitelji

- 23. kolovoza 2019.

Grad Drniš ponavlja Javni natječaj za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na području Grada Drniša, što je mjera 2. Programa za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području  Grada Drniša.

Pod pojmom „mlada obitelj“ smatra se podnositelj prijave i njegov bračni ili izvanbračni drug pod uvjetom da jedan od njih nije navršio 41. godinu života, te da svoje stambeno pitanje rješavaju po prvi put u trenutku raspisivanja Javnog natječaja. Bitno je da svaki od bračnih ili izvanbračnih drugova, nema u vlasništvu/suvlasništvu nikakvu nekretninu na području Republike Hrvatske, u smislu kuće, stana ili poslovnog prostora.

Podnositelj prijave na natječaj mora biti vlasnik građevinskog zemljišta na području Grada Drniša a pravo na sufinanciranje može ostvariti pod uvjetom da gradnja objekta nije započeta prije objave javnog natječaja. Uvjeti su i pravomoćna građevinska dozvola, troškovnik planiranih radova potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta. Sufinancira se prihvatljiv trošak za građevinski materijal ili radove na izgradnji a temeljem priloženih dokaza.
Potpora mladoj obitelji maksimalno može iznositi 70.000,00 kuna, a ostvaruje se na temelju bodovanja, boduju se među ostalim: stručna sprema, broj djece, status podstanara, mjesečna primanja obitelji.

Natječaj i ostale obrasce možete pronaći na Internet stranici Grada Drniša.

Na poveznici: https://www.drnis.hr/aktualno/natjecaji/2447-javni-natjecaj-za-sufinanciranje-izgradnje-obiteljskog-stambenog-objekta-kuce-mladih-obitelji-na-podrucju-grada-drnisa-mjera-2-programa-2


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian