Drniški projekt nominiran među najuspješnijim lokalnim europskim projektima

- 11. lipnja 2018.

Projekt Grada Drniša „Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka“ nominiran je u kategoriji investicijskih i infrastrukturnih projekata u okviru izbora najuspješnijeg lokalnog europskog  projekta u Hrvatskoj za razdoblje provedbe u 2016. i 2017. godini.

Izbor je pokrenut sa svrhom prezentacije i promocije uspješnih projekata financiranih EU sredstvima od  strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Projekte su nominirali regionalni koordinatori odnosno regionalne razvojne agencije, a pokrivaju brojna područja: poduzetništvo i razvoj poslovne infrastrukture, istraživanje i inovacije, zaštitu okoliša, socijalnu uključenost i zapošljavanje te poljoprivredu i zastupljeni su na području cijele Hrvatske, od Srijema i Slavonije preko Zagreba i Like do Istre i Dalmacije.

Iz Grada Drniša pozivaju sve da daju glas za drniški projekt a glasati se može na internet stranici strukturni fondovi.

https://strukturnifondovi.hr/izbor-za-najuspjesniji-lokalni-eu-projekt-2016-2017/

Glasati se može do 30. lipnja 2018. godine.

Projekt “Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka” jedan je od najvećih projekata koji je u turizmu realiziran na drniškom području, sa ciljem promocije autentične i atraktivne turističke ponude na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka.

Ukupna vrijednost projekta je 632 tisuće eura, a s oko 532 tisuće eura sufinanciran je iz pretpristupnog fonda Europske unije IPA – komponenta III c.
Preostala sredstva osigurali su grad Drniš, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Gradski muzej Drniš, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije te Turistička zajednica grada Drniša.

Projektom je obnovljena stara mlinica na Čikoli te je izgrađena staza od mlinice do drniške utvrde Gradina. Realizirano je i uređenje, označavanje i izrada smartphone aplikacije za 54 kilometra biciklističkih staza na području Miljevaca i Trbounja, uređeno je i opremljeno preko 40 lokacija u kanjonu Čikole za slobodno penjanje i istraživanje, izgrađen je zip line nad kanjonom, 10 kilometara ruta za vidikovac, kanjoning, parking i šetnica nad donjim tokom Čikole.

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background