Drniš želi biti ‘Grad – prijatelj djece’

- 20. siječnja 2014.

Gradsko vijeće Grada Drniša donijelo je Odluku o uključenju u akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece”. U tu svrhu gradonačelnik Drniša Josip Begonja u skladu sa svojim ovlastima imenovao je Koordinacijski odbor akcije “Grad Drniš – prijatelj djece”.

Za predsjednicu je imenovana Niveska Vlaić – ravnateljica Dječjeg vrtića Drniš.

Članovi su:
Dr. Ljerka Karadža-Lapić – vijećnica Gradskog vijeća Grada Drniša
Gordana Barišić – ravnateljica Centra za socijalnu skrb Drniš
Dr. Emalija Čupić Gović – pedijatrica
Ivan Zeljko – ravnatelj Srednje škole ‘Ivana Meštrovića’ Drniš
Saša Kolombo – ravnatelj Osnovne škole ‘Antuna Mihanovića-Petropoljskog’ Drniš
Ivana Sučić – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša
Marija Vukušić – Stručni suradnik za obnovu u Gradskoj upravi Drniša
Milka Tomić – voditeljica Tamburaškog orkestra ‘Krsto Odak’ Drniš
Tomislav Ožegović – član Gradskog Puhačkog orkestra Drniš
Ante Galić – predsjednik Savjeta mladih Grada Drniša
Daniela Drezga – ravnateljica Narodne knjižnice Drniš
Davor Čupić – ravnatelj Pučko otvoreno učilište Drniš
Iva Jelčić – tajnica KK DOŠK

U Odluci se navodi Koordinacijski odbor provodit će koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije ‘Gradovi i općine – prijatelji djece’.

Nakon imenovanja Koordinacijskog odbora Gradsko vijeće Grada Drniša treba donijeti Izvedbeni plan akcije “Grad Drniš- prijatelj djece” za 2014. godinu, temeljem kojega će Gradsko vijeće svake godine prilikom donošenja Proračuna Grada Drniša, donositi i operativni dokument – Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Drnišu za sljedeću godinu.

Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva “Grad Drniš – prijatelj djece” temeljit će se na Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela:

Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju – “neovisno o rasi, boji kože, spolu, vjeri, jeziku, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog skrbnika”.

• Djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni razvoj, pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu.

• Najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj.

• Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

Akciju ‘Gradovi i općine – prijatelji djece’ su pokrenuli Savez društava ‘Naša djeca’ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 1999. godine, a povodom desete godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta UN-a sa ciljem motiviranja i stimuliranja odraslih da zajednički i usklađeno osiguraju potpunije ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji.
Pokrovitelj je Unicef – Ured za Hrvatsku. Akciju podržavaju Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži te Savez Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske.
Projekt se prvenstveno odnosi na djecu od rođenja do 15 godine, odnosno djecu od rođenja do polaska u školu te učenike do završetka osnovnoškolskog obrazovanja.

Cilj akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

‘Gradovi i općine – prijatelji djece’ su sredine koje sustavno brinu o zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama.
Imati status grada ili općine – prijatelja djece donosi svojevrstan ugled zajednici da skrbi za potrebe svojih najmlađih sugrađana i uvažava mišljenje djece. Postizanjem ovog uglednog naziva, nisu ostvareni svi ciljevi najviše skrbi za djecu, a time ni krajnji cilj ovog programa. Naprotiv, postignuti naziv obvezuje lokalne zajednice da i dalje povećavaju standarde dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, stvarajući dugoročno sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj djeteta.
Program obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu.
Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

  • Programiranje i planiranje za djecu
  • Financijska sredstva za djecu
  • Podrška i potpora udrugama za djecu
  • Dijete u sigurnom i zdravom gradu
  • Zdravlje djece
  • Odgoj i obrazovanje djece
  • Socijalna skrb za djecu
  • Kultura i šport za djecu
  • Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu
  • Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece
 Akcija se provodi na način da se potiče međusektorska suradnja u lokalnim zajednicama u korist djece, ocjenjuju postignuti rezultati, medijski prati i informira o tome širu javnost te dodjeljuju javna društvena priznanja u obliku postavljanja velike natpisne ploče na ulazima u gradove/općine koji/e ispune propisane programske zahtjeve i dostignu status „grad/općina  – prijatelj djece“.
U okviru programa važno mjesto ima aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici.
 

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background