Drniš trinaesti grad u RH po povlačenju EU sredstava

- 21. svibnja 2018.

Grad Drniš pozicioniran je na visokom 13. mjestu u Republici Hrvatskoj po pitanju povlačenja sredstava iz fondova EU po glavi stanovnika – pokazalo je najnovije istraživanje Instituta za javne financije.
Ispred Drniša su Ludbreg, Križevci, Grubišno Polje, Čabar, Mursko Središće, Vinkovci, Buje, Umag, Beli Manastir, Ozalj, Karlovac i Zadar – objavio je to Institut za javne financije.
Pomoći Europske unije iz raznih fondova namijenjene su za financiranje i sufinanciranje konkretnih projekata i programa kojima se unaprjeđuju i ostvaruju određene politike primjerice: regionalni razvoj, zapošljavanje, socijalno uključivanje, istraživanje i inovacije.
Najveći dio tih pomoći dodjeljuje se u suradnji s nacionalnim i regionalnim vlastima iz pet velikih fondova tzv. Europski strukturni i investicijski fondovi – ESI, a ostatak Unija korisnicima dodjeljuje izravno.

Autori rada Instituta za javne financije dr.sc. Katarina Ott, dr.sc. Mihaela Bronić i Branko Stanić ističu kako ne postoji jedinstvena, sveobuhvatna, točna, detaljna i javno dostupna baza podataka o europskim pomoćima, u kojoj bi bile obuhvaćene sve lokalne jedinice. Stoga su koristili dostupnu bazu podataka Ministarstva financija o proračunima lokalnih jedinica za 2015. i 2016. godinu, koja se temelji na izvršenjima proračuna kako ih prikazuju same lokalne jedinice.
Međutim, baza prikazuje samo pomoći što su ih lokalne jedinice prikazale u svojim proračunima, tj. samo primljena sredstva, a ne i ostale faze ugovaranja i provedbe. Drugo, u bazi se iskazuju samo pomoći što su ih primile same lokalne jedinice, ali ne i pomoći koje su primili njihovi proračunski korisnici, druge institucije na njihovu području npr. obrazovne, zdravstvene ili organizacije civilnog društva, ili njihova trgovačka društva ili ustanove.

Gradonačelnik Grada Drniša Josip Begonja najavljuje da nakon najnovijih odobrenih EU projekata u 2017. i 2018. godini na kojima Grad trenutno radi, Drniš ubuduće može biti samo još i više pozicioniran među gradovima s primljenim EU sredstvima po glavi stanovnika. Naglašava kako su sve to zasluge djelatnika Gradske uprave Grada Drniša, koji pripremaju projekte i provode projektne zadatke uz svoj redovni posao koji obavljaju.
Devet projekata se provodi a za nekoliko ih se čeka odluka.

Projekti u provedbi su:
1. Adriatic Canyoning – Adriatic Canyons Adventure Tours – INTERREG IPA CBC Cro-BiH-MN 2014-2020 – prijavljen u 2016., a odobren u 2017. godini. Provedba traje do kraja 2019. godine, vrijednost projekta: 1.879.251,32 EUR – EU sufinanciranje 1.597.363,59 EUR.
Projekt se provodi u partnerstvu sa ZADRA NOVA – Razvojna agencija Zadarske županije, Gradom Obrovcem iz Hrvatske, Gradom Širokim Brijegom i Grudama iz BiH, te Agencijom za razvoj Herceg Novog iz Crne Gore;
Cilj projekta je jačanje socijalnog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja između Hrvatske, BiH i Crne Gore kroz jačanje i diversifikaciju turističke ponude u jadranskom zaleđu i to izradom zajedničkog prekograničnog modela koji će omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine. Njim se želi potaknuti razvoj aktivnog turizma na sljedećim lokacijama: Zrmanja i Čikola u Hrvatskoj, Peć mlini i Borak u BiH te Orjen i Vrbanj u Crnoj Gori. Navedene destinacije jadranskog zaleđa postat će prepoznatljive kao outdoor destinacije, koje će, osim što će nadopuniti ponudu turistima koji posjećuju jadransku obalu, i same se pozicionirati na turističkom tržištu kao atraktivne lokacije aktivnog turizma s novim atraktivnim turističkim sadržajima, usmjerenim ciljanim turističkim skupinama željnim aktivnog i adrenalinskog odmora.
Grad Drniš u okviru provedbe projekta zadužen je za uređenje cikloturističkih staza kroz Pakovo Selo i Pokrovnik, koje će se nadovezati na postojeće staze Miljevci – Trbounje, te uređenje i opremanje Centra za razvoj kompetencija u ruralnom turizmu.
Ovih dana se uvodi i Sustav javnih bicikli – jedini u Županiji poslije Šibenika sa dva terminala i 12 bicikli, a planira se uvođenje još nekoliko bike punktova koji će se financirati iz nacionalnih fondova ili EU fondova. Kroz projekt je oformljena i radna skupina na razvoju modela upravljanja destinacijama u jadranskom zaleđu.
Vrijednost projekta koji se odnosi na aktivnosti Grada Drniša u okviru provedbe ovog projekta je 332.874,89 EUR-a, od čega je sufinanciranje iz EU sredstava 85%.
Jedan jako dinamičan i interesantan projekt, kroz koji smo izgradili temelje za buduće partnerske odnose na zajedničkim projektima sa BiH i Crnom Gorom.

2. ‘Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša’, prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva „Građenje reciklažnih dvorišta“ Ref.br. KK.06.3.1.03 – OPKK – sufinanciran dijelom iz EFRR i KF-a – odobren u 2017. Godini. Vrijednost projekta 3.039.188,12 kn – sufinanciranje EU 84,99% (2.583.309,90 Kn), nositelj projekta: Grad Drniš. Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području GD-a, čime će doći do znatnog povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te povećanje ekološke svijesti kod odraslih i djece kroz organizaciju informativno-obrazovnih aktivnosti. Provedba traje do ožujka 2019. godine.

3. Izgradnja prometnice sa infrastrukturom u stambenoj zoni „Pazar“ u Drnišu. Mjera 07 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 – Podmjera 7.2., vrijednost projekta: 1.274.443,97 kuna – sufinanciranje 100%. Cilj projekta je unaprjeđenje cestovne i prateće infrastrukture u funkciji stvaranja preduvjeta za kvalitetniji život građana Grada Drniša i razvoja gospodarskih aktivnosti u istom.

4. „Izgradnja Dječjeg vrtića Drinovci“ – Mjera 07 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 – Podmjera 7.4., vrijednost projekta 6.751.033,50 kuna – sufinanciranje 100%, nositelj projekta: Dječji vrtić Drniš.

5. „Izgradnja pet nadstrešnica i jedne prodavaonice u Gradu Drnišu“ – Mjera 07 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 – Podmjera 7.4., vrijednost projekta: 736.071,25 kuna – 100% sufinanciranje, nositelj projekta: Grad Drniš. Cilj projekta je revitalizacija i infrastrukturno opremanje središnjeg dijela Drniša u funkciji stvaranja kvalitetnijeg i ugodnijeg života građana Grada Drniša i njihovih posjetitelja.

6. „Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Drniša“ – Mjera 07 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 – Podmjera 7.1, vrijednost projekta: 127.500,00 kuna – sufinanciranje je 100%

7. “Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Drniš” . Vrijednost projekta: 653.099,27 kuna. Nositelj projekta je Dječji vrtić Drniš. Bespovratna sredstva: 280.196,05 kuna.

8. ‘Integrirani program obnove kulturne baštine na području Grada Drniša’ – trenutno najvažniji projekt koji se provodi, iako se u ovoj fazi samo izrađuje projektna dokumentacija. Prijavljen 2016. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ – EFRR.
Vrijednost projekta: 3.658.650,00 kuna – sufinanciranje EU 76,10% (2.782.545,00 kn iz EU fonda, a 876.105,00 kn osigurava Grad Drniš iz svog proračuna), nositelj: Grad Drniš. Cilj je priprema projektne dokumentacije za prijavu na aktivnost B.
Ovaj integrirani program može se smatrati važnom okosnicom u borbi Grada Drniša protiv izrazite depopulacije stanovništva, te povećanju orijentiranosti ka turizmu – povezanim sa lokalnom gastronomijom i kulturnom baštinom kao ključnom gospodarskom razvojnom granom.
Priprema se projektna dokumentacija za obnovu utvrde Gradina, za prenamjenu Đačkog doma u Hostel, za prenamjenu Starog kina u Centar za posjetitelje, te Društvenog doma u Siveriću u Muzej rudarstva, te studija izvodljivosti za prijavu na aktivnost B, čijom realizacijom bi Grad Drniš dobio vjetar u leđa za nezaustavljiv gospodarski rast i razvoj kroz otvaranje novih radnih mjesta, kulturno brendiranje Grada i proširenje turističke ponude, koje bi doprinijelo i produljenju turističke sezone.

9. NATURA DRNIŠ – ‘Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000’ – nositelj projekta: Grad Drniš, partner: JU Priroda ŠKŽ.
Projekt NATURA DRNIŠ predstavlja održivi razvoj drniške prirodne baštine zaštićene ekološkom mrežom Natura 2000 putem razvoja 1) nove posjetiteljske infrastrukture (hostel, biciklističko-pješačka staza, sustav javnih bicikala) za podizanje broja posjetitelja te 2) razvoja edukativno-interpretativnih sadržaja za podizanje stupnja educiranosti posjetitelja i lokalnog stanovništva o drniškoj prirodnoj baštini, u skladu s trendovima na tržištu i razvojnim strateškim dokumentima turističke valorizacije postojećih kapaciteta.
Kroz projekt se planira uređenje i opremanje pješačko – biciklističke staze Promina, prenamjena javnog objekta – škole u hostel u Bogatićima Miljevačkim, nabavka još dva terminala sustava javnih bicikli, te mnoštvo edukativnih i informativnih aktivnosti za odrasle, ali i djecu….

Nekoliko projekata je posljednjih mjeseci pripremljeno i prijavljeno:
Na Europski socijalni fond „Osposobljavanjem do zaposlenja“ prijavljen na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ UP.02.1.1.06. – vrijednost projekta: 593.536,00 kuna’.
„Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u Poslovnu zonu Drniš“ – prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, Referentni broj: KK.03.1.2.03. Vrijednost projekta: 9.167.698,00 kuna – sufinanciranje 85% (6.868.274,00 kn). Cilj projekta je infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone Drniš, te stvaranje povoljnog i poželjnog okruženja za postojeće i buduće poduzetnike korisnike zone.
Energetska obnova zgrade Gradske uprave Grada Drniša – prijavljen na POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – vrijednost projekta: 1.554.045,00 kuna.
“Za bolju budućnost – program zapošljavanja žena u Gradu Drnišu” – prijavljen na poziv Zaželi – program zapošljavanja žena, UP.02.1.1.05 – vrijednost projekta: 3.010.475,00 kuna
Kroz ovaj projekt se planira zaposliti 16 žena u nepovoljnom položaju na brizi i njezi starih i nemoćnih osoba.
Izrada projektne dokumentacije za gradnju Doma za stare i nemoćne te za gradnju Vatrogasnog doma – prijavljeno je posredstvom JU Razvojne agencije Šibensko-kninske županije na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Vrijednost ovog projekta je oko 800.000,00 kn.

Istraživanje Instituta za javne financije nalazi se na linku:  file:///C:/Users/RADIOD~1/AppData/Local/Temp/114.pdf


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background