Drniš dobio novu udrugu građana – osnovan ‘Kulturni gard’

- 15. listopada 2020.

U Drnišu je osnovana nova udruga  „Kulturni gard“ – na inicijativu skupine građana sa područja Drniša a sa ciljem stvaranja društva u kojem je osiguran uravnotežen i kvalitetan razvoj lokalne zajednice za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Udruga će kroz razne aktivnosti poticati aktivno i odgovorno sudjelovanje građana Grada Drniša u procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga će organizirati i provoditi edukacije, javne tribine, glazbena, literarna i druga kulturna događanja kao i razne druge aktivnosti koje potiču pozitivne društvene promjene, slobodno kreativno i kulturno izražavanje te promiču vrijednosti građanskog društva vodeći se vrijednostima demokratičnosti, ravnopravnosti, pravičnosti i solidarnosti, te načelima održivog razvoja lokalne zajednice.

Na sjednici osnivačke skupštine izabrani su predstavnici članova tijela Udruge, za predsjednicu je izabrana Ivona Malenica, za dopredsjednicu Antonija Matić, a za tajnicu Udruge izabrana je Josipa Barišić.

Udruga će u svom radu provoditi i aktivnosti usmjerene na promicanje ideje o važnosti očuvanju okoliša i prirode kao i zdravog načina života Iako su osnivači(ce) isključivo žene, udruga se u svom radu neće baviti „ženskim temama“, već je glavni motiv za osnivanjem udruge bila ljubav prema Gradu Drnišu i želja da se u zajednici pokrene građanski aktivizam i obogati društveno-kulturna scena grada.

Predsjednica novoosnovane udruge Ivona Malenica:

 

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u udruzi i pružanju doprinosa ostvarivanju ciljeva i misije  – kontakti su:

KUG@
Udruga “Kulturni gard”
Drniš, Podvornica 3
Mob: 091/1883-678
kulturnigard@gmail.com 

FOTO: Mario Sučić


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian