Javni poziv za ‘Advent u Drnišu 2019.’

- 19. studenoga 2019.


Radio postaja Drniš d.o.o. dana 19. studenog 2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za zakup kućica za vrijeme održavanja manifestacije ‘ADVENT U DRNIŠU 2019.’

 1. Radio postaja Drniš d.o.o. poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe sa područja Grada Drniša za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti da iskažu interes za sudjelovanje na manifestaciji „ADVENT U DRNIŠU 2019.“.
 2. Mjesto održavanja manifestacije je gradski trg Poljana u Drnišu. Riječ je o trodnevnom programu koji će se održati 20., 21. i 22. prosinca 2019. godine.
  Radno vrijeme manifestacije je od 17.00 do 24.00 sata.   Zainteresirani bi izlagali/prodavali proizvode u drvenim kućicama s osiguranim strujnim priključkom. U zakup se daju četiri drvene kućice, od čega tri su veličine 245×160 m2, a jedna veličine 300×198 m2. Cijena zakupa iznosi 500,00 kn bez PDV-a, za cijelo vrijeme trajanja Adventa. Ponuditelj može dostaviti ponudu samo za jednu kućicu.
 3. Uvjeti sudjelovanja: Sudjelovati mogu ponuditelji koji imaju registriranu kućnu radinost, OPG, obrt ili tvrtku ili su članovi udruge koja u svom statutu ima registriranu prodajnu djelatnost te slijedom toga mogu izdavati račune i provoditi fiskalizaciju.
 4. Svi korisnici kućica su obvezni pridržavati se radnog vremena, te propisa o javnom redu i miru, polazeći od posebnosti ove manifestacije i prigode.
 5. Davanje u zakup adventskih kućica izvršiti će se temeljem pisanih ponuda.
 6. Izbor ponuditelja izvršiti će Povjerenstvo Radio postaje Drniš d.o.o. Kriterij za izbor su ranija suradnja i potpora manifestacijama u organizaciji Radio postaje Drniš d.o.o., te sadržaj ponude, odnosno razlikovnost, raznovrsnost i kvaliteta ponude. Cilj je posjetiteljima pružiti raznovrsnu i bogatu ponudu, uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta iz javnog poziva. Ako dva ili više ponuditelja budu sa istim ponudama, odabrati će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena.
 7. Odabrani ponuditelj dužan je čitavo vrijeme trajanja manifestacije stvarno pružati prigodnu ponudu koja je bila odlučna za odabir po ovom javnom pozivu.
 8. Radio postaja Drniš d.o.o. ima pravo nadzora, te u slučaju uočavanja nepoštivanja obveze zatražiti od odabranog ponuditelja da isto otkloni.
 9. Ponuda treba sadržavati: osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi, adresa, OIB, kontakt telefon, uz dokaz o registraciji: pravna osoba – izvornik ili presliku izvatka iz sudskog registra, obrtnici – izvornik ili presliku izvatka iz obrtnog registra ili rješenja o upisu u obrtni registar, udruge – izvornik ili presliku rješenja tijela državne uprave, obiteljska poljoprivredna gospodarstva – izvornik ili  presliku rješenja o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava, domaća radinost – izvornik ili presliku rješenja o upisu domaće radinosti;
  te detaljan opis usluge koja se nudi.
 10. Ponude se upućuju na adresu Radio postaja Drniš d.o.o., Kralja Zvonimira 8, 22320 Drniš, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposredno, s naznakom: Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji ‘ADVENT U DRNIŠU 2019.’
 11. Rok za dostavu ponuda je 29. studenog 2019. godine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 12. Odabrani ponuditelji bit će objavljeni na internet stranici www.radiodrnis.hr, te telefonski obaviješteni o rezultatima javnog poziva najkasnije do 06. prosinca 2019. godine.
 13. Odabrani ponuditelj bit će pozvan na sklapanje Ugovora o sudjelovanju na manifestaciji. Prije sklapanja ugovora izabrani ponuditelji dužni su izvršiti uplatu iznosa zakupnine po ispostavljenom računu od Radio postaje Drniš d.o.o., a dokaz o uplati potrebno je dostaviti prije potpisivanja ugovora. Ukoliko ponuditelj odustane od sudjelovanja, sklapanje ugovora bit će ponuđeno sljedećem rangiranom ponuditelju.
 14. Sve informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u prostorijama Radio postaje Drniš, Kralja Zvonimira 8, Drniš 22320, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 14:00 sati, na broj telefona 022 – 888 – 080, i na broj mobitela 098 461 966.

Radio postaja Drniš d.o.o.
Matilda Jelčić Stojaković, direktorica

Javni poziv Advent 2019


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian