Uključimo se u akciju “Grad Drniš – prijatelj djece”

- 4. rujna 2019.

Gradovi – prijatelji djece je izvorno hrvatska akcija potaknuta idejama i iskustvima koja su se krajem 20. stoljeća poduzimala u svijetu za dobrobit djece, a temelji se na Konvenciji UN-a o pravima djeteta, koja je usvojena 20. studenoga 1989. godine. Dakle, ove godine se slavi 30. godišnjica usvajanja Konvencije.

Akcijom se potiču lokalne zajednice da ostvaruju dječja prava iz Konvencije UN-a. Gradovi/općine, kad zadovolje kriterije iz programa, stječu počasni naziv „Grad/Općina – prijatelj djece“. Akcija, također, potiče lokalne zajednice da ulažu u usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje, zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te daju podršku roditeljima u odgoju djeca.

Cilj akcije jest motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Program Akcije – obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

 1. programiranje i planiranje za djecu,
 2. financijska sredstva za djecu,
 3. podrška i potpora udrugama za djecu,
 4. dijete u sigurnom i zdravom gradu,
 5. zdravlje djece,
 6. odgoj i obrazovanje djece,
 7. socijalna skrb za djecu,
 8. kultura i šport za djecu,
 9. slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i
 10. podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Program Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:

 1. stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu
 2. međusektorsku suradnju,
 3. aktivnu participaciju djece u zajednici,
 4. povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu, te
 5. utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

Cilj ove Akcije ostvaruje se na četiri međuovisna načina,  a to su: poticanje svih sudionika u svakom gradu/općini da udruženo i koordinirano čine što najviše mogu za dobrobit djece, evidentiranje postignutih rezultata, medijsko praćenje dometa akcije i dodjela javnog priznanja u obliku počasnog naziva grad/općina koji ispuni zahtjeve akcije – prijatelj djece.

Djeca, roditelji, bake, djedovi, kao i svi ostali građani mogu se, sa svojim komentarima, primjedbama i sugestijama, obratiti Koordinacijskom odboru akcije Grad Drniš – prijatelj djece na e-mail: dnd.drnis@gmail.com.


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian