U Unešiću održana uvodna konferencija projekta ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori -III faza’

- 14. prosinca 2022.

U Unešiću je održana uvodna konferencija projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori -III faza“, sufinanciranog u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina iz Europskog socijalnog fonda.

Okupljene na uvodnoj konferenciji pozdravio je Živko Bulat, općinski načelnik Općine Unešić a Ankica Slavica, voditeljica projekta i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Unešić predstavila je projekt kazavši:

– ‘Projekt  „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – III faza“ financiran je kroz Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. Projekt podržava Europska Unija kroz Europski socijalni fond – Operativni program Učinkovitiljudski potencijali 2014 – 2020.

Razdoblje provedbe ovog Projekta traje 8 mjeseci, računajući od dana obostranog potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovarane projekata Europske unije, s jedne strane te Općine Unešić kao korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda s druge strane.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 988.800,00 kuna bespovratnih sredstava koja su osiguranja u Državnom proračunu Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), dakle uz 100% intenziteta potpore.

Općina Unešić, kao jedinica lokalne samouprave provodi ovaj projekt, u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Šibenik i s Centrom za socijalnu skrb Drniš’, kazala je pročelnica Slavica i dodala kako je na početku provedbe ovog projekta, zaposleno 20 pripadnica ciljane skupine, uglavnom žene iznad 50 godina kao i jedna žena s  invaliditetom. Na temelju potpisanih ugovora o radu, žene će kroz ovaj projekt biti zaposlene na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s danom početka rada: 01. rujna 2022. godine.

Područje provedbe ovog projekta je svih 16 naselja općine Unešić, naglasila je voditeljica projekta Ankica Slavica:

-‘ Opći cilj projekta je osigurati socijalnu uslugu pomoći u kući za najmanje 120 najpotrebitijih starih i nemoćnih osoba s područja Općine Unešić, te zaposliti 20žena pripadnica marginaliziranih skupina. Na taj način će se osigurati da stari i nemoćni u slabije razvijenoj sredini što duže ostanu u svojim domovima, a istovremeno da se teže zapošljive žene uključe na tržište rada.

Zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, osnažit će se i unaprijediti radni potencijal pripadnica ciljane skupine, tj. teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja. Time će se uvelike utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Također, projekt će pozitivno utjecati na socijalnu inkluziju i povećanje kvalitete života krajnjih korisnika. Projektom će se osigurati da ova marginalizirana skupina dobije adekvatnu skrb u vlastitom domu kako bi zadržali osjećaj samostalnosti i sigurnosti, a samim tim će se pozitivno utjecati na prevenciju institucionalizacije’, kazala je pročelnica Slavica.

Treba napomenuti da „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama.

Predviđena je alokacija od 200 milijuna HRK kojom će se financirati zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika.

Izniman interes za ove aktivnosti pokazuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te neprofitne organizacije prepoznale u kojoj mjeri korištenje sredstava iz EU fondova može potaknuti i ubrzati razvoj pojedinih lokalnih sredina. Žene svojim radom doprinose boljitku lokalnih zajednica, a istovremeno se krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv osjećaj brige i skrbi.

– ‘Vlada RH  je 08. rujna 2022. godine na prijedlog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijela Odluku o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, za ukupno 245 milijuna kuna, čime će ukupna sredstva dodijeljena za predmetni Poziv iznositi 445 milijuna kuna. Slijedom navedenoga, nastavit će se daljnji postupak odabira zaprimljenih projektnih prijedloga’, zaključila je u svom predstavljanju projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – III faza“ voditeljica Ankica Slavica.

•plaćena promidžba


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian