Suzaštitnik Drniša Sveti Ante: Slavimo sveca cijeloga svijeta!

- 11. lipnja 2021.

Sveti Ante omiljeni svetac cijelog svijeta i suzaštitnik Drniša, slavi se u nedjelju, 13. lipnja.

Svetome Anti Drnišani se utječu stoljećima. Ove godine na blagdan Sv. Ante u Drnišu je i krizma.  Župnik fra Damir Ćiro Čikara o rasporedu misa i pravilima zbog krizme:

 

Crkva sv. Ante u Drnišu na Gradini razvila se iz negdašnje osmanske džamije Halila hodže. Po odlasku Osmanlija s drniškoga područja krajem 18. stoljeća džamija preuzima ulogu župne crkve. Pred kraj 18. stoljeća crkva je dobila i zvonik. Prostor za vjernike nadograđen je sredinom 19. stoljeća, a svetište je sagrađeno 1907. godine. Zbog trošnosti originalna kupola urušila se 1951. godine i privremeno je crkva bila natkrivena krovištem. Kad su se stekli uvjeti, 1988. godine pred sam Domovinski rat kupola je rekonstruirana. Nova kupola bila je i odraz novih dostignuća u graditeljsvu jer je nakon kapele sv. Filipa i Jakova na Medvedgradu bila druga građevina na kojoj je izvedena ferocementna ljuska. Te je godine (1988.) ispred crkve postavljen i monumentalni brončani kip sv. Ante, rad Ivana Meštrovića. U Domovinskome ratu kip je uništen eksplozivom, ostala je tek svečeva ruka. No od 2017. godine zalaganjem franjevaca Provincije Presvetog Otkupitelja na čelu s fra Ivanom Maletićem postavljen je novi odljev izliven prema gipsanome modelu koji se čuva u Gliptoteci HAZU-a.


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian