Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo kako u GIRK Kalunu nema kršenja zakona

- 24. siječnja 2011.

Drniška građanska inicijativa i koordinacija udruga civilnog društva koji su se zajedno pobunili protiv prijedloga trećih izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko kninske županije u dijelu koji tvrtki GIRK Kalun otvara mogućnost da u dokument uvrsti svoju djelatnost termičke obrade opasnog otpada – prikupili su 731 potpis građana koji podržavaju njihovu primjedbu. Primjedba sa pratećom dokumentacijom upućena je mjerodavnim županijskim ali i drniškim gradskim tijelima. Koordinacija udruga ovih će dana kako je već i najavljeno održati pressicu pod geslom “Javnost ima pravo znati”. Naglašavaju kako prenose strahovanja građana da je neovisno o tomu jeli zakonito, termičko zbrinjavanje opasnog otpada – ujedno opasno po zdravlje ljudi.

Iz GRIK Kaluna poručuju kako za tu djelatnost imaju sve relevantne, zakonom propisane dozvole koje su punopravne i punovaljane. Ističu da se u svom radu rukovode načelom zaštite okoliša i zdravlja ljudi jer su društveno odgovorna tvrtka.

Za utorak je najavljena izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša. U pozivu upućenom medijima ne navodi se dnevni red no neslužbeno doznajemo vijećnici bi trebali donijeti zaključak kojim će dati mišljenja, prijedloge i primjedbe na treće izmjene Prostronog plana Šibensko kninske županije s naglaskom na projekt izgradnje velikog aerodroma na Pokrovniku, izgradnju solara na Miljevcima te termičku obradu opasnog otpada u Kalunu.

Priopćenjem se danas oglasilo i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koje prenosimo u cijelosti:

“Inspekcija zaštita okoliša izvršila je koordinirane inspekcijske nadzore s vodopravnom inspekcijom Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, sanitarnom inspekcijom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, elektroenergetskom inspekcijom, inspekcijom opreme pod tlakom i inspekcijom zaštite na radu Državnog inspektorata nad postrojenjem tvrtke GIRK Kalun d.d. na lokaciji u Drnišu u dva navrata tijekom rujna 2009. i listopada 2010. godine. Pritom su utvrđene manje nepravilnosti iz nadležnosti inspekcije opreme pod tlakom i inspekcije zaštite na radu. Ostale inspekcije nisu utvrdile kršenje zakona.

Svi dosadašnji rezultati mjerenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora, koja se redovito obavljaju putem ovlaštene tvrtke, bili su unutar propisanih graničnih vrijednosti emisija prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (Narodne novine br. 21/07 i 154/08) i redovito se prijavljuju nadležnom uredu državne uprave.

Tvrtka GIRK Kalun d.d. posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom Klasa: UP/I 351-02/07-11/142, Urbroj: 531-08-3-1-08-7 od 6.11.2008., prema kojoj može obavljati djelatnosti privremenog skladištenja i termičke obrade/zbrinjavanja otpada kao alternativnog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje vapna i dodatka otpada u procesu hidratizacije vapna na lokaciji tvornice, izdanu na rok do 6. studenog 2013. godine. Rješenjem ovog Ministarstva Klasa: UP/I-351-02/07-11/142, Urbroj: 531-13-2-09-10 od 20.7.2009. dozvola je dopunjena.

Sukladno izdanim dozvolama tvrtka može zbrinuti sljedeće količine otpada: termičkom obradom kao alternativno gorivo: 12.000 t/god otpadnih ulja, 620 m3/dan zauljenog kamena/vapnenac i 15.000 t/god drva kao dodatak u procesu hidratizacije vapna: 40.000 t/god (kalcijev hidroksid i otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna)

Briga o otpadu i opasnom i neopasnom preduvjet je da imamo čist zrak, čistu vodu i čisto tlo te da se bavimo ekoturizmom, eko poljoprivredom i ostalim poželjnim djelatnostima. Svakodnevno stvaramo i opasni i neopasni otpad te se stoga moramo i pobrinuti da ga se zbrine na legalan i siguran način. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva smatra da se okoliš najbolje može zaštiti uspostavom dobro kontroliranog sustava gospodarenja otpadom i izgradnjom legalnih postrojenja sa svim potrebnim zaštitnim mehanizmima. Očekujemo da će nas ekološke udruge podržati u nastojanjima za uspostavom upravo takav sustav gospodarenja otpadom u našoj zemlji, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša.

prostorni_plan


MIŠLJENJA ČITATELJA

OSTAVITE ODGOVOR

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian