Povodom Dana grada Drniša i blagdana sv. Roka održana svečana sjednica drniškog Gradskog vijeća

- 16. kolovoza 2020.

Povodom Dana Grada Drniša i blagdana sv. Roka održana je svečana sjednica Gradskog vijeća. Nazočnima su se obratili predsjednik gradskog vijeća Ante Pleadin, gradonačelnik Drniša Josip Begonja, župan Šibensko kninski Goran Pauk, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica i saborska zastupnica Branka Juričev Martinčev.

Predsjednik Ante Pleadin u svom govoru je istaknuo:

– „U svom obraćanju iznijet ću nekoliko podataka koji govore o radu Gradskog vijeća u proteklih godinu dana tj od Dana Grada do Dana Grada. U navedenom vremenu Gradsko vijeće održalo je 6 radnih sjednica te jednu svečanu sjednicu što bi značilo da smo sjednice Gradskog vijeća održavali u prosjeku svaka 2 mjeseca. Gradsko vijeće je na svojim radnim sjednicama donijelo ukupno 78 raznih akta iz svoje nadležnosti ili prosječno 13 akata po jednoj sjednici. Među akte koje smo donijeli želim istaknuti one akte značajnije za rad i funkcioniranje Grada u cjelini tj. njegove gradske uprave, gradskih ustanova i trgovačkih društava te rad gradonačelnika kao izvršnog tijela. Tako smo prije svega donijeli: Proračun Grada kao i njegove izmjene i dopune, te sve prateće dokumente s tim u svezi. Ovdje želim istaknuti da je naš Proračun u svom bruto iznosu za 2020.  godinu planiran s kapitalnim ulaganjima u visini preko 49.000.000,00 kuna zajedno sa sredstvima iz fondova EU. Donijeli smo i Socijalni program Grada Drniša za 2020., godine, Odluku o raspodjeli proračunskih sredstava udrugama iz područja sporta, kulture, udrugama proizišlim iz Domovinskog rata te drugim udrugama, kao i o naknadama redovnim studentima te po prvi put i učenicima. Donijeli smo Program gradnje i Program održavanja komunalne infrastrukture, potom izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Drniša, I.  izmjene i dopune Programa poticanja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada Drniša. Dali smo cijeli niz suglasnosti gradonačelniku za obavljanje postupaka javne nabave te za ugovaranje realizacije gradskih projekta. Usvojili smo cijeli niz izvješća vezanih uz rad Grada, gradonačelnika i gradskih ustanova. I pored raznolikog političkog sastava Gradskog vijeća, često smo i nakon polemičnih rasprava, mnoge akte donosili jednoglasno i to prvenstveno jer su svi vijećnici Gradskog vijeća duboko svjesni da postoje ona pitanja koja su od velike važnosti za Grad Drniš, za sve njegove građane i naše institucije i tu smo svi imali jedinstveni stav, zato se zahvaljujem s ovog mjesta svim našim vijećnicima u nadi da ćemo i dalje zajedničkim radom za opće dobro i javni interes, doprinositi boljitku ovog Grada i njegovih građana“, kazao je Pleadin.

Gradonačelnik Drniša Josip Begonja je naveo:

– „Uvodno, želim napomenuti da je od sredine ožujka ove godine veliki utjecaj imao i još ima epidemija virusa COVID-19 na naše proračunske prihode, a s tim u svezi i na realizaciju dijela projekta Grada Drniša, zbog čega smo neke planirane projekte odgodili za zadnje tromjesečje ove godine ili početak iduće proračunske godine. Međutim, i pored toga određene projekte posebno one koji se sufinanciraju iz fondova EU ili iz nacionalnih izvora financiranja, smo u proteklih godinu dana završili ili započeli s realizacijom ili smo samo ugovorili početak njihove realizacije.

Neke od tih projekata ću spomenuti:

 • Pred završetkom je projekt izgradnje dječjeg vrtića u Drinovcima vrijedan preko 8.100.000,00 kn od čega su oko 6.500.000,00 kn bespovratna EU sredstva, a razlika sredstava osigurana je u proračunu Grada. Napominjem da je ovo drugi dječji vrtić kojeg smo sagradili u zadnje dvije godine s cjelodnevnim programom.
 • Završili smo s izradom projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma što je financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU te smo podnijeli zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
 • Završena je rekonstrukcija ulice Ivana Meštrovića od Drniša do Siverića. Tim projektom je obuhvaćena izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije, izgradnja javne rasvjete te nogostupa u duljini od oko 2.200 metara te izgradnja plinovoda. Grad Drniš kao partner na projektu sudjelovao je s vlastitih 1.500.000,00 kn u tom projektu.
 • Završili smo 1. fazu rekonstrukcija dijela ceste „uz jabuku“ u Siveriću, a u tijeku je nastavak rekonstrukcije te ceste koju sufinanciraju Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Grad Drniš. Sveukupno će se uložiti oko 300.000,00 kn.
 • Nakon završetka projekta „Uređenja pješačko-biciklističke staze Promina u okviru EU projekta „Revitalizacija drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom NATURA 2000“, uskoro ćemo u okviru istog projekta završiti s uređenjem hostela u bivšoj školi u Bogatićima. Ukupna vrijednost cjelovitog projekta je 5.674.000,00 kn od čega se 85% odnosi na bespovratna sredstva EU, a dio sredstava osiguran je za sufinanciranje i od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Grada Drniša.

Ovaj projekt realiziramo zajedno s partnerom JU Priroda Šibensko-kninske županije.

 • U tijeku je realizacija programa ZAŽELI – riječ je o zpošljavanju 16 žena u dobi od 50 i više godina kao gerento domaćice što se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda
 • Također, u tijeku je realizacija programa „Osposobljavanjem do zaposlenja“ koji se isto sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda.
 • Realiziran je projekt WiFi4 EU koja se sufinancira sredstvima EU, te smo u gradu pokrili područje užeg centra Grada s 10 točaka.
 • Vlastitim sredstvima kupili smo najprije zemljište te početkom ove godine sagradili višenamjensko malonogometno igralište u naselju Badanj na što smo utrošili oko 450.000,00 kn
 • Također, vlastitim sredstvima kupili smo zemljište i izgradili parkiralište na predjelu Fenčevina u Drnišu na što smo utrošili oko 340.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost ovih završenih projekata je preko 16.500.000,00 kuna.

Kazao je gradonačelnik  Begonja te nabrojao i one projekte čija je realizacija u tijeku ili će uskoro započeti su, a kako je naveo, ukupna vrijednost tih projekata  je preko 25.000.000,00 kuna:

 • U tijeku je javni poziv za prikupljanje ponuda za realizaciju projekta koji se sa 85% sufinancira sredstvima EU riječ je o projektu „Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganja u poslovnu zonu Drniš“ ukupne vrijednosti oko 9.150.000,00 kn.
 • Nadalje, u tijeku je i javni poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na projektu koji se isto sa 85% sufinancira sredstvima EU te 10% nacionalnim sredstvima, riječ je o projektu „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Moseć“ ukupne vrijednosti oko 13.300.000,00 kn.
 • U tijeku je i javni poziv za izvođenje radova na projektu prometne regulacije postavljanjem semafora na križanju županijskih cesta u naselju Širitovci, čija je vrijednost oko 687.000,00 kuna, koji se sa 70% sufinancira sredstvima EU preko MUP-ovog Nacionalnog programa sigurnosti na cestama, a 30% sredstvima iz proračuna Grada Drniša.
 • Također, u tijeku je javni poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na pilot projektu modernizacije javne rasvjete užeg centra Grada zamjenom postojećih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom što se sufinancira sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Drniša ukupne vrijednosti 300.000,00 kuna.
 • U okviru mjere 7., podmjere 7.4. operacije 7.4.1. u okviru programa ruralnog razvoja, sredstvima EU posredstvom LAG-a Krka, sufinancirat će se realizacija projekta „Izgradnja sustava za navodnjavanje na nogometnom igralištu NK Došk“ čija je ukupna vrijednost oko 300.000,00 kuna. U tijeku je javni poziv za realizaciju projekta.
 • Od strane Ministarstva kulture za realizaciju projekta radova na stalnom postavu djela Ivana Meštrovića u našem Gradskom muzeju odobren je za ovu 2020. godinu iznos od 500.000,00 kuna, a mi iz gradskog proračuna sufinancirat ćemo taj projekt s još 100.000,00 kuna u ovoj godini.
 • Nadalje, sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sufinancirat će se sanacija krova na crkvi sv Mihovila u Pokrovniku za što je ministarstvo odobrilo 150.000,00 kn.
 • Ovih dana potpisali smo s Hrvatskim cestama d.o.o. Sporazum o sufinanciranju sanacije nerazvrstane ceste kroz naselje Badanj čija je procijenjena vrijednost 616.000,00 kuna, a javni poziv za prikupljanje ponuda je u pripremi“ – kazao je gradonačelnik Begonja te napomenuo kako je kroz sustav međupartnerske suradnje ugovorena gradnja nove višestambene jedinice na predjelu Pazar čiji je nositelj Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u kojoj će Grad Drniš za potrebe nedostatnih kadrova osigurati određeni broj stanova.

– „ Također, tu su i dva projekta primjene koncepta „pametnih gradova“ kroz program SMART CITY. Radi se o implementaciji pilot projekta sustava upravljanja javnom gradskom rasvjetom i implementaciji pilot projekta sustava mjerenja kvalitete zraka na području Grada Drniša.  Navodim i projekte izgradnje kanalizacijske mreže Balek 2 u Drnišu te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbne mreže na trasi Biočić-Tepljuh-Siverić (gornji Radeljci) što provodi naše komunalno društvo RAD. Sve u svemu mislim da možemo biti zadovoljni postignutim posebno u kontekstu situacije izazvane virusom COVID-19 u cijelom svijetu, a tako i kod nas, što ima veliki utjecaj na gospodarstvo, a time i na naše proračunske prihode, koji bilježe smanjenje izvornih poreznih prihoda u ovoj godini do sada za oko 1.500.000,00 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine“ – rekao je gradonačelnik Drniša Josip Begonja u svom obraćanju povodom Dana Grada Drniša ali iznio i neke druge činjenice kazavši:

– „Grad Drniš nisu mimoišle demografske poteškoće koje pritišću cijelu Republiku Hrvatsku, a male općine i gradove na poseban način. Ovakvo demografsko stanje ima svoj višestruko negativan odraz od gospodarstva do broja polaznika učenika u našu osnovnu, a posebno u srednju školu u kojoj je iz godine u godinu imamo sve manje učenika. Ovi demografski podaci bacaju sjenu na sve uvodno nabrojane projekte koje smo već realizirali ili ih upravo realiziramo. Zbog demografske slike znamo se upitati: za koga su svi ovi projekti, ako nam drniški kraj ostane demografski prazan. Posebnu strepnju imamo od idućeg popisa stanovništva koji će biti 2021. godine.

Zato sam više nego uvjeren da je potrebno brojne razvojne strategije koje su već donesene na svim razinama vlasti od državne, područne do lokalne, vođeni činjenicama demografskog stanja, nužno mijenjati u svom sadržaju, ali i u dinamici provedbe jer za demografiju sve mora biti još više i još konkretnije. Sve mora biti fokusirano na poduzimanja sveobuhvatnih mjera kako, prije svega, zadržati mlade ljude na ovim prostorima, kako privući ulagače da investiraju u razvoj gospodarstva upravo na ovim lokalnim slabo razvijenim područjima, kako pomoći postojećim lokalnim poduzetnicima, napose proizvođačima, da zadrže razinu zaposlenosti, jer svako radno mjesto na ovim ruralnim područjima radi opstanka života, zlata vrijedi. I upravo zato mi se ponekad čine nerazumne neke birokratske odluke koje za posljedicu imaju u konačnici gašenje nekih radnih mjesta, posebno u javnom sektoru u ovim ruralnim krajevima.

Nadu za oporavak ovog kraja kao i cijele Dalmatinske zagore, Bukovice, Like i drugih slabo razvijenih krajeva, vidim u najavi predsjednika Vlade RH, gosp Andreja Plenkovića da će Vlada uskoro izići s programom revitalizacije ovih krajeva po uzoru na Program razvoja Slavonije, Baranje i Srijema.

Također, želim napomenuti i tu vidim našu šansu, da je Vlada RH osigurala znatna EU sredstva za novu financijsku perspektivu i to preko 22 milijarde EUR-a, od čega u okviru kohezije kroz sedmogodišnje razdoblje preko 12 milijardi EUR-a te kratkoročno kroz iduće 4 godine preko 9 milijardi EUR-a koje će se plasirati kroz Nacionalni program oporavka usmjeren prije svega na gospodarski oporavak. Da bi od tih financijskih kolača uzeli dio za nas, za ruralne krajeve, valja nam već sada krenuti s pripremama revizije postojeće Strategije razvoja našeg Grada za novo financijsko razdoblje, prilagođavajući se onim projektima koji će se moći sufinancirati iz te omotnice.

Nadam se da će se iz tih financijskih niša naći i mogućnost financiranja gradnje Doma za starije i nemoćne u Drnišu za čim postoji iznimna potreba u cijelom drniškom kraju zbog starosne strukture stanovništva i prostorne disperzije.

Također, vjerujem da će se konačno nakon gotovo više od 20 godina, prijeći s riječi na djela oko gradnje mosta na rijeci Čikoli s obilaznicom grada Drniša nadam se da će se moći financirati i drugi projekti poput zamjene cijevnog vodoopskrbnog materijala od izvora rijeke Čikole do Drniša, kao i gradnja kanalizacijske mreže u naselju Badanj, gradnje vodoopskrbne mreže za selo Štikovo te dr. komunalni i društveni projekti. Ove pobrojane projekte mi iz vlastitih proračunskih sredstava nikad nećemo sami moći realizirati, zato je nada u ova EU sredstva i veća“, zaključio je Begonja.

Šibensko kninski župan Goran Pauk je istaknuo:

-„Prije svega želim svima čestitati blagdan svetog Roka i Dan grada Drniša, ali i čestitati gradonačelniku i cijeloj gradskoj administraciji na svim naporima koje ulažu u vođenje grada, prije svega na podizanju gospodarskih aktivnosti. Drago mi je što mogu kazati da je to bez obzira na koronakrizu uspješno. Mi to u županiji maksimalno pratimo i imamo kvalitetu suradnju. Županija podupire sve projekte koje je gradonačelnik Begonja nabrojio pa smo i pojačali kapacitete u Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Šibensko kninske županije kako bi bila na usluzi ne samo Gradu Drniša nego svim jedinicama lokalne samouprave jer njezina glavna uloga i je pružanje pomoći u pripremi projekata koji se realiziraju uz sufinanciranje fondova EU, u tu svrhu će dobiti i 14 milijuna kn tzv. tehničke pomoći kao suport za pripremu projekta u razdoblju od četiri godine.

Kao županija puno radimo na subvencijama za gospodarstvo i poljoprivredu pa smo i u ovoj kriznoj godini bez obzira što i županija kao i Grad Drniš bilježi manjak prihoda u proračunu od 15tak posto, konačan izračun imati ćemo nakon sezone.

Naravno brinemo se i o drugim sektorima i ulaganjima, primjerice ulažemo u prometnice, razvijamo infrastrukturu. No fokus je priprema za fondove EU jer bez tih izvora financiranja ne možemo puno. Na području ŠKŽ imamo 1,7 milijardi kuna potpisanih ugovora u ovom trenutku“, kazao je župan Goran Pauk.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica osvrnuo se na demografski problem kazavši:

– „Demografska previranja su nešto što se događa diljem svijeta, nije to drniški problem. Mi se moramo sa time suočiti i to prihvatiti. Migracije traju posljednjih 50 godina. Mladi ljudi su željni promjena, avantura ali se i vraćaju. Postoje ljudi kojima je dosta vreve, buke, ubrzanog života i vraćaju se natrag. A jedinica lokalne samouprave treba osigurati sve preduvjete da bi se oni mogli vratiti, da imaju sve komunalne i društvene preduvjete. Evo ja sam sa Miljevaca pa mogu posvjedočiti koliko se radi na podizanju kvalitete života na selu.

Ujedno želim naglasiti kako će u sljedećem četverogodišnjem mandatu Vlada RH će donijeti Program pomoći Dalmatinskoj zagori vrijedan 2 milijarde kuna a i Grad Drniš će participirati u tom projektu’, kazao je ministar Malenica.

Saborska zastupnica Branka Juričev Martinčev ujedno i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora u svom govoru kazala je kako jedinice lokalne samouprave značajno jačeg fiskalnog kapaciteta nemaju takve rezultate rada i takvu razinu realizacije projekata kakvu ima Grad Drniš, te je na tome čestitala gradskoj upravi i stručnim službama.

– „Posljednjih petnaest godina svake godine sam ovdje na dan Grada Drniša i mogu posvjedočiti brojnim realiziranim projektima u raznim sektorima. Sveti Roko je bio zaštitnik od kuge i kolere nadam se da će nas zaštiti i od Covida 19“, kazala je Juričev Martinčev.

 • JAVNA PRIZNANJA 

Nakon toga uslijedila je dodjela javnih priznanja.  Javno priznanje Počasni građanin Grada Drniša dodijeljeno je Anti Dabri za promicanje i značenje ugleda Grada Drniša u svijetu. Predsjednik Gradskog vijeća gosp Ante Pleadin nagradu je uručio izaslanici Mariji Mindoljević.

Javno priznanje Nagrada Grada Drniša dodijeljeno je gđici Josipi Ivić za veliki doprinos razvoju i poticanju izvrsnosti u informatici u sklopu odgojno-obrazovnog procesa na području Grada Drniša. Nagradu je uručio predsjednik Gradskog vijeća Ante Pleadin.

Javno priznanje Nagrada za životno djelo Grada Drniša dodijeljeno je Ivanu Tarli za poticaj razvitka gospodarstva na području Grada Drniša. Nagradu je kćerki Danijeli Tarle  uručio saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Drniša, gospodin Josip Begonja.

Sjednicu je svojim nastupom uveličao Gradski pjevački zbor Neuma a nazočili su i predsjednik skupštine ŠKŽ Nediljko Dujić, dožupanica Darija Puljić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi Matilda Copić predstojnik ureda predsjednika Sabora Tomislav Šimičević, župnik fra Damir Ćiro Čikara, gradski vijećnici, ravnatelji ustanova, direktori tvrtki i brojni drugi.

 

 

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background