Općine Unešić objavljuje: Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt ‘Brigom za starije pomozimo Zagori’

- 5. veljače 2024.

Otvoreni javni poziv za iskaz interesa: uključivanje korisnika u projekt „Brigom za starije pomozimo Zagori“ SF.3.4.11.01.0477 u sklopu programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Po objavljenom pozivu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Zaželi prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, dana 07. prosinca 2023. godine Općina Unešić je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0477 za provedbu projekta „Brigom za starije pomozimo Zagori“, u iznosu 1.008.000,00 eura, 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta koja se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027 (bespovratna sredstva osigurana su 15% iz Državnog proračuna RH i 85% iz Europskog socijalnog fonda plus).

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Kroz pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina), kroz pomoć u obavljanju kućanskih poslova, organiziranje prehrane, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih poslova, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Aktivnost pružanja usluge i potpore provodit će se na području 16 naselja Općine Unešić, kroz 32 mjeseca.

Projektom „Brigom za starije pomozimo Zagori“ predviđeno je uključivanje minimalno 126 korisnika mjesečno, putem objave javnog poziva na www.unesic.hr i www.radiodrnis.hr te
objavom poziva u programu Radio Drniša.

Nakon objave poziva, minimalno 126 pripadnika ciljne skupine bit će odabrano na temelju ispunjavanja uvjeta kako je propisano u Uputama za prijavitelja programa.

U slučaju većeg broja prijava od očekivanog, kako bi se spriječio bilo kakav oblik diskriminacije, odabrat će se pripadnik ciljne skupine koji je prije poslao svoju prijavu odnosno prije se javio bilo kojim putem – fizički, telefonski, putem opunomoćenika, nositelju projekta tj. Općini Unešić.

U tom smislu, potrebno je da sve zainteresirane osobe iz ciljnih skupina iskažu interes kako bi Općina Unešić mogla definirati broj korisnika te provjeriti da li osobe koje su iskazale interes ispunjavanju uvjete koje projekt propisuje.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:
1. osobe starije od 65 godina
2. odrasle osobe s invaliditetom (starije od 18 godina).

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:
1. Osobe starije od 65 godina ako živi u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu: preslika osobne iskaznice
2. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža:
– Za samačko kućanstvo – mjesečni prihod ne smije biti veći od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta,
– Za dvočlano kućanstvo – ukupni mjesečni prihod za oba člana dvočlanog kućanstva ne smije biti veći od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta,
– Za višečlano kućanstvo – ukupni mjesečni prihod za sve članove višečlanog kućanstva ne smije biti veći od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
4. Potvrda /Izjava HZSR da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
2. Odrasle osobe s invaliditetom ako živi u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu:
1. preslika osobne iskaznice
2. potvrda o upisu u registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osobe s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta
3. izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
4. potvrda /Izjava HZSR da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj.
5. potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža:
– kad je drugi član dvočlanog kućanstva osoba starija od 65 godina
– kad je u višečlanom kućanstvu barem jedna osoba starija od 65 godina

Napomena:
– na dvočlano članstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe moraju biti pripadnici ciljne skupine.
– kad je prvi član osoba starija od 65 godina, za drugog člana dvočlanog domaćinstva koji nije projektni sudionik (nije osoba starija od 65 godina i nije osoba s invaliditetom) potrebna je
potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža,
– kad je prvi član dvočlanog kućanstva osoba s invaliditetom, za drugog člana dvočlanog domaćinstva koji nije projektni sudionik (nije osoba starija od 65 godina i nije osoba s invaliditetom) nije potrebno ništa od dokumentacije,
– u višečlanom kućanstvu SVE osobe moraju biti ili starije od 65 godina ili osobe s invaliditetom. Molimo sve zainteresirane stanovnike Općine Unešić za uključivanje u projekt kao korisnika, da se jave osobno u Općinu Unešić (Dr. Franje Tuđmana 40) ili na broj telefona: 022/860-610 za detaljnije informacije.

Popunjavanjem prijavnog obrasca koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu, svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe projekta, izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele
bespovratnih sredstava i u svrhu provođenja vrednovanja provedbe programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 te da se za druge potrebe neće koristiti, sukladno Uredbi (EU) 2016/679.

Svi zainteresirani mogu dostaviti popunjene i potpisane obrasce ili isti popuniti i potpisati u općinskoj upravi:
– obrazac – prijava na objavljeni otvoreni javni poziv za iskaz interesa korisnika u projektu „Brigom za starije pomozimo Zagori“ SF.3.4.11.01.0477“
– obrazac – izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva i dostaviti dokaznu dokumentaciju za navedeno u obrascu.

Prijave – obrasci će biti razmatrani po redoslijedu zaprimanja.

Rok za iskaz interesa: Mole se zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete da se prijave što prije. Poziv će biti trajno otvoren kako bi se i tijekom provedbe zainteresirani mogli prijaviti, te tako naknadno uključiti u projekt ako za to bude mogućnosti.

Obrasci su dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine Unešić www.unesic.hr

https://www.unesic.hr/Brigom-za-starije-pomozimo-Zagori.php

OPĆINSKI NAČELNIK
Živko Bulat, prof.


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian