Odluka o raspisivanju javnog natječaja za potporu mladim obiteljima

- 14. listopada 2022.

Gradonačelnik Drniša Josip Begonja donio je odluku o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša.

Grad Drniš raspisat će javni natječaj, a prijavitelji pod uvjetima i kriterijima iz odluke o potpori u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje za jednu od mjera, a to su: Izgradnja stambenog objekta, kupnja obiteljske kuće ili stana, te sufinanciranje poboljšanja kvalitete stanovanja mladih obitelji ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća.

Potpore se daju sukladno programu i javnom natječaju.

Za sufinanciranje rješavanja stambenog pitanja od strane Grada Drniša, mlada obitelj koja je korisnik jedne od mjera, prilikom podnošenja prijave na javni natječaj obavezna je dokazati ispunjenje uvjeta koji su određeni u programu i u javnom natječaju.

Potpora mladoj obitelji u okviru mjera iznosi 25 posto. Javni natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda, a Povjerenstvo će nakon pregleda prijava objaviti rang listu u skladu s uvjetima javnog natječaja, koja će se objaviti na Internet stranici Grada Drniša. Natječaj će se provesti prema odredbama Odluke o potpori u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša.

Na natječaju neće moći sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda budu imale nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Drnišu. Također, na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otrvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela  porezna i druga javna davanja.

Tagged as

Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background