Od danas obvezno odvojeno prikupljanje otpada

- 24. srpnja 2014.

I Drniš je zakoračio u novo doba, građani, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, moraju razvrstavati otpad prije bacanja u kontejnere, a sve u svrhu racionalizacije troškova. Razdvajanje sedam iskoristivih komponenti otpada: papira, metala,stakla, plastike, tekstila, problematičnog i glomaznog otpada od danas treba početi u svim gradovima i općinama. Zakon o održivom gospodarenju otpadom donesen je još prije godinu dana ,ali je dana godina dana prilagodbe jedinicama lokalne samouprave i tvrtkama koje se bave prikupljanjem otpada.

Kontejneri na Podvornici

U prvoj fazi projekta odvojenog prikupljanja otpada zeleni otoci sa 40 spremnika za odvojeno skupljanje papira, stakla i plastike postavljeni su na 11 javnih površina u gradu Drnišu. Formiranje zelenih otoka do kraja ljeta bit će na još 10 lokacija,a do kraja godine planira se oformiti minimalno jedan u svakom naselju Grada Drniša ,odnosno ukupno 30 zelenih otoka. Za njihovu je nabavu 20% sredstva izdvojeno iz gradskog proračuna, a većina od 80 % su sredstva Fonda za zaštitu okoliša. Razvrstavanjem otpada povećava se količina recikliranog te smanjuje količina otpada koji se vozi na drniško odlagalište . Otpad prikupljen na “otocima” komunalno poduzeće „Rad” potom šalje ovlaštenim oporabiteljima na daljnje zbrinjavanje. Krupni otpad iz domaćinstva i tvrtki odvozi se na poziv drniškim komunalcima, bez plaćanja usluge,doznajmo od direktora Rada Davora Jakelića.

Što se tiče biootpada i dalje ostaje problem njegova prikupljanje budući komunalno poduzeće Rad nema reciklažno dvorište. U tijeku su pregovori oko organiziranja zajedničkog mobilnog biokompostera za drniško i kninsko područje, kaže direktora Jakelić.

U svrhu izbjegavanja nesporazuma svi kontejneri za odvojeno prikupljanje jasno su označeni bojama i odgovarajućim naljepnicama s uputama:

• Žuti spremnik – plastični otpad

• Zeleni spremnik – stakleni otpad

• Plavi spremnik – papirnati otpad

U resornom Ministarstvu zaštitite okoliša ističu pak kako do 1. siječnja 2015. godine gradovi i općine morat će osigurati odvojeno prikupljanje papira, metala, plastike , stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora ,guma, medicinskog otpada,… Do kraja 2018. godine mora biti uspostavljen cjeloviti sustav gospodarenja otpadom i izgrađeni centri za zbrinjavanje, a do 1. siječnja 2020. treba osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva u minimalnom udjelu od 50 posto mase otpada. U 2012. godini u Hrvatskoj se recikliralo 16 posto otpada.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Nastavite čitati

Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background