Izložba fotografija o čudesnom svijetu ptica u foajeu Kino i kazališne dvorane ,,Ivana Meštrovića“ u Drnišu

- 6. studenoga 2019.

NATURA DRNIŠ – fotografije najugroženijih vrsta ptica s popisa NATURA 2000 uključenih u Crvenu knjigu ptica Hrvatske

U petak, 8. studenog 2019. s početkom u 11 sati, u foajeu Kino i kazališne dvorane  ,,Ivana Meštrovića“ u Drnišu održat će se predavanje i otvorenje izložbe fotografija pod nazivom NATURA DRNIŠ.

Organizatori izložbe su Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i Grad Drniš kao nositelj cjelokupnog projekta, u suradnji s Ornitološkim društvom ,,Brgljez kamenjar“.
Izložbu čini serija od 10 fotografija nastalih tijekom realizacije monitoringa ptica u sklopu projekta ,,NATURA DRNIŠ – održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000“.

Ovim istraživanjem koje je provedeno na području Nacionalne ekološke mreže važnom za ptice Natura 2000 HR1000026 Krka i okolni plato, kojim upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, obuhvaćene su najugroženije ptice s popisa Natura vrsta uključene u Crvenu knjigu ptica Hrvatske: velika ševa, ćukavica, crnoprugi trstenjak, kratkoprsta ševa, suri orao, orao zmijar i sivi sokol te voljić maslinar koji nije na ovoj listi, ali je važna vrsta za istraživano područje.

Ivica Lolić, autor fotografija i koautor izvješća o provedenom monitoringu ptica respektabilni je hrvatski ornitolog i fotograf te stručni suradnik Zavoda za ornitologiju HAZU. Svojim entuzijazmom i popularizacijom znanosti o pticama senzibilizira javnost za potrebu zaštite ornitofaune što vrlo vješto i prezentira. Pored predavanja o osjetljivom ptičjem svijetu, njihovoj brojnosti i rasprostranjenosti  upozorit  će se na glavne razloge ugroženosti ornitofaune Drniša i prezentirati mjere za očuvanje istraženih vrsta i njihovih staništa kao i smjernice za održivo upravljanje ovim značajnim lokalitetom ekološke mreže.

Projekt NATURA DRNIŠ financiran je u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Izložba će biti otvorena do 31.12.2019., svakog radnog dana od 8 do 15 sati.


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background