Grad Drniš zapošljava 10 djelatnika u okviru Programa javnih radova

- 3. kolovoza 2020.

Grad Drniš u okviru Programa javnih radova zapošljava 10 radnika. Riječ je o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme, na rok od 6 mjeseci.

Komunalni radnici bit će zaduženi za čišćenje javnih površina, zelenih površina i održavanje hortikulture na površinama, koje nisu obuhvaćene Programom održavanja za ovu godinu, potom za čišćenje autobusnih ugibališta i nadstrešnica, za radove na čišćenju i saniranju manjih nelegalnih deponija smeća, na uređenju pješačkih staza i vidikovaca, za čišćenje groblja koja nisu u vlasništvu Grada Drniša, za čišćenje prilaznih putova za pojedina naselja i zaseoke gdje živi pretežito staračko stanovništvo,  uređenje drugih prostora u vlasništvu i na korištenju Grada Drniša.

Radno iskustvo nije bitno, potrebno je da je kandidat za posao prijavljen pri nadležnoj službi Zavoda za zapošljavanje. Ciljane skupine koje će se zaposliti na temelju mjere su: Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

stariji od 50 godina, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, korisnici zajamčene minimalne naknade, roditelji s 4 i više malodobne djece i ostali.  U javni rad ne mogu biti uključene osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine. Više informacija na Zavodu za zapošljavanje i na službenoj mrežnoj stranici Grada Drniša.

Link je: https://www.drnis.hr/aktualno/javni-pozivi/2927-javni-poziv-za-zasnivanje-radnog-odnosa-na-odredeno-vrijeme-na-rok-od-6-mjeseci-u-programu-javnih-radova-grada-drnisa-za-2020-godinu

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background