Grad Drniš u stambenoj zoni Pazar prodaje parcelu 600 m2

- 27. svibnja 2020.

 

Objavljen je natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Drniša na području stambene zone Pazar. Riječ je o čestici zemlje površine 600 metara kvadratnih kojoj je namjena stambena.

Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđena je od strane stalnog sudskog vještaka Damira Čogelje i iznosi 220,00 kn/m2.

Jamčevina iznosi 10% početne cijene nekretnine koja je predmet natječaja. Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena se jamčevina, vraća u roku od 15 dana. Kupac čija ponuda bude prihvaćena obvezan je u roku od pet godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora započeti s izgradnjom stambenog objekta. Rok za podnošenje ponuda po natječaju je 15 dana od dana objave.  Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „NE OTVARAJ – za natječaj za prodaju građevinskog zemljišta“, na prijemnom uredu Grada Drniša ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Drniš, Trg kralja Tomislava broj 1, Drniš.

Natječaj je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Grada Drniša te u dnevnom tisku.

Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Šime Cigić:

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian