Grad Drniš traži zemljište za izgradnju knjižnice

- 18. veljače 2022.

Grad Drniš prikuplja neobvezujuće ponude za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu jedne ili suvlasništvu više fizičkih i/ili pravnih osoba koje su upisane u list B Izvatka iz zemljišne knjige za gradnju Narodne knjižnice Drniš, zelenih površina te gradskog parkinga na užem području Gradske četvrti Drniš III.

Zemljište treba biti površine od 7000 m2 do 8000m2, sukladno odredbama važećeg Urbanističkog plana uređenja grada Drniša pogodno za izgradnju Narodne knjižnice s popratnim zelenim površinama te izgradnju gradskog parkinga kapaciteta 80 do 100 parkirnih mjesta za osobna vozila.

Prednost kod odabira imat će zemljišta koja prema važećem Urbanističkom planu uređenja grada Drniša namjenom i ostalim prostornim pokazateljima, odgovaraju traženim potrebama.

Cijena građevinskog zemljišta utvrdit će se od strane ovlaštenog sudskog vještaka u trenutku raspisivanja javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenim omotnicama u Pisarnicu Grada Drniša, na adresu: Grad Drniš, Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, n/p Gradonačelnika uz naznaku:„Ponuda za kupoprodaju zemljišta -NE OTVARATI“.

Više informacija na linku na mrežnoj stranici Grada Drniša:

https://drnis.hr/aktualno/obavijesti/3532-javni-poziv-za-prikupljanje-neobvezujucih-ponuda-za-kupoprodaju-gradevinskog-zemljista-u-gradu-drnisu

FOTO: Mario Sučić


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background