Grad Drniš poziva građane da ispune anketni upitnik za stambeno zbrinjavanje

- 6. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD DRNIŠ
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Drniš, 06.12.2018. godine

Zakonom o društvenoj poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01 do 57/18), jedinice lokalne samouprave dužne su voditi evidenciju zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN).

U tu svrhu potrebno je provesti informativnu anketu o zainteresiranosti za Programe POS-a putem obrasca pod nazivom „Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje – POS“. Temeljem naprijed navedenog ovaj Upravni odjel upućuje se

JAVNI POZIV

svim građanima s prebivalištem na području Grada Drniša koji su zainteresirani za rješavanje stambenog pitanja preko jednog od Programa društveno poticane stanogradnje (kupnja stana, gradnja obiteljske kuće, kupnja građevinskog materijala) da popune Anketni upitnik i dostave ga na adresu: GRAD DRNIŠ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Tomislava 1, 22320  Drniš.

Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje potrebno je na gore navedenu adresu dostaviti osobno ili putem pošte ili elektronski na mail adresu: (sime.cigić@drnis.hr) do 13. prosinca 2018. godine.

Stanovi iz Programa POS-a grade se za prodaju građanima s prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima.

Ovisno o odazivu i rezultatima dobivenim provođenjem spomenute ankete odlučit će se hoće li se pristupiti projektu izgradnje POS-ovih stanova na području Grada Drniša.

Obrazac Anketnog upitnika  može se preuzeti na Internet stranici Grada Drniša (www.drnis.hr) ili u Gradu Drnišu, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Tomislava 1, Drniš svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

PROČELNIK
Šime Cigić, dipl.ing.


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian