Godišnji raspored odvoza otpada Gradske čistoće Drniš

- 31. siječnja 2019.

Gradska čistoća Drniš korisnike svojih usluga obavještava da sa 01. veljače 2019. godine kreće novi raspored odvoza otpada.

Po danima tjedna raspored je sljedeći:

PONEDJELJAK: Drniš  -osim ulice Ivana Meštrovića te naselja Balek i Bajami, Žitnić, Sedramić

UTORAK: Drniš – Ulica Ivana Meštrovića, Baleki Bajami, zatim Badanj, Varoš, Trbounje, Velušić, Krkčke, Moseć i Ružić

SRIJEDA: Pakovo Selo, Pokrovnik, Radonić, Parčić, Miočić, Biočić, Bučić. Otavice, Gradac

ČETVRTAK: Širitovci, Karalić, Bogatić, Brištane, Umljanović, Kljake, Čavoglave, Mirlović Polje

PETAK: Kaočine, Ključ, Drinovci, Nos Kalik, Siverić, Kadina Glavica, Tepljuh

U dane kad su praznici odvoz se prebacuje na sljedeći radni dan.
Korisni otpad (papir, plastika, staklo, metal) prikupljati će se jednom mjesečno. Korisnik je dužan pravilno odložiti otpad u vlastite vrećice, dok ne dobije spremnik za tu namjenu, te ga odložiti na mjesto sa kojega se inače prikuplja mješoviti komunalni otpad.
Pod pravilno odložen otpad namijenjen za recikliranje podrazumijeva se samo onaj koji je čist i razvrstan.

Otpad koji nije pravilno razvrstan neće se prikupljati, a za nepravilno razvrstavanje predviđene su kazne.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom svaka posuda odnosno spremnik za otpad ima na sebi kod sa oznakom vlasnikom te će se elektroničkim čitačem očitavati svako pražnjenje spremnika, a prikupljati će se isključivo otpad koji se nalazi u spremniku – priopćeno je iz Gradske čistoće drniš.

Raspored i sve ostale upute možete pronaći na internet stranici Gradske čistoće Drniš.

Link je: https://www.gradskacistoca-drnis.hr/usluge/komunalni-otpad/dokumenti/101-godisnji-raspored-odvoza-otpada-za-2019-godinu


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background