Drniški EU projekti predstavljeni u Šibeniku

- 7. svibnja 2018.

Zamjenik gradonačelnika Drniša Tomislav Dželalija jutros je u Šibeniku sudjelovao na panel raspravi ‘Na kavi sa županom, gradonačelnicima i načelnicima Šibensko kninske županije’. Riječ je o događaju kojeg je u okviru programa ‘Dani otvorenih vrata EU projekata u Hrvatskoj’ organizirala Razvojna agencija Šibensko-kninske županije sa ciljem upoznavanja zainteresirane javnosti o benefitima ostvarenima novcem europske unije te budućim razvojnim strategijama i projektima županije, gradova i općina.
O tome su govorili župan Goran Pauk, gradonačelnik Šibenika Željko Burić, Skradina Antonijo Brajković i gradonačelnica Vodica Nelka Tomić, zamjenik gradonačelnika Knina Marijo Ćaćić te dogradonačelnik Tomislav Dželalija.

S predstavnicima lokalne vlasti pa trako i sa drniškim dogradonačelnikom Dželalijom razgovarala je ravnateljica Razvojne agencije Mira Lepur:

Pitanje: Koje je projekte Grad Drniš do sada proveo?

– ‘U razdoblju od 2014. – 2016. Godine proveden je projekt „Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka“, koji je prijavljen u okviru IPA IIIC – Regionalna konkurentnost 2013. Godine

vrijednost projekta je bila632.133,51 EUR, a ostvareno je sufinanciranje iz EU fondova 84,22% (532.382,84 EUR) nositelj projekta: Grad Drniš, a partneri: TZ Drniš, Gradski muzej Drniš, JU Priroda ŠKŽ, JU RA ŠKŽ

Opći cilj – doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva i stvaranju novih radnih mjesta na širem području Drniša kroz razvoj turizma

Specifičan cilj – razvoj i promocija autentične i atraktivne turističke ponude na području koje graniči s NP „Krka“ kroz uređivanje kulturnih i rekreacijskih lokaliteta, izgradnju kapaciteta relevantnih dionika i razvoj promotivnih alata.

Kroz projekt je obnovljena Stara Mlinica iz 15. Stoljeća u kanjonu rijeke Čikole, uređena šetnica od Mlinice do utvrde Gradina, uređena mreža biciklističkih staza na području Miljevaca i Trbounja, izgrađena zip line konstrukcija, vidikovci, kanjoning staze, smjerovi za slobodno penjanje, via ferata – sadržaji koji će dodatno valorizirati kanjon rijeke Čikole i cijelo drniško područje

krajem 2017. godine završen je prvi drniški EU projekt i po svojoj financijskoj izdašnosti najveći projekt vrijedan preko 6.500.000,- EUR-a  i to projekt financiran iz predpristupnog IPA fonda „Unaprjeđenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš“, kazao je Tomislav Dželalija.

Pitanje:  Koje projekte financirane iz EU fondova Grad Drniš trenutno provodi, te koji je najznačajniji?

– ‘Grad Drniš je aktivan po pitanju prijava na natječaje koji se financiraju iz EU fondova. Nekad smo uspješni, a nekad manje uspješni. Trenutno je u provedbi 8 projekata financiranih iz EU fondova, a još nekoliko je pred odobrenjem.

Projekti u provedbi su:

 1. Adriatic Canyoning – Adriatic CanyonsAdventureTours – INTERREG IPA CBC Cro-BiH-MN 2014-2020 – prijavljen u 2016., a odobren u 2017. godini. Provedba traje do kraja 2019. godine, vrijednost projekta: 1.879.251,32 EUR – EU sufinanciranje 1.597.363,59 EUR.
  Projekt se provodi u partnerstvu sa ZADRA NOVA – Razvojna agencija Zadarske županije, Gradom Obrovcem iz Hrvatske, Gradom Širokim Brijegom i Grudama iz BiH, te Agencijom za razvoj Herceg Novog iz Crne Gore;
  Cilj projekta je jačanje socijalnog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja između Hrvatske, BiH i Crne Gore kroz jačanje i diversifikaciju turističke ponude u jadranskom zaleđu i to izradom zajedničkog prekograničnog modela koji će omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine. Njim se želi potaknuti razvoj aktivnog turizma na sljedećim lokacijama: Zrmanja i Čikola u Hrvatskoj, Peć mlini i Borak u BiH te Orjen i Vrbanj u Crnoj Gori. Navedene destinacije jadranskog zaleđa postat će prepoznatljive kao outdoor destinacije, koje će, osim što će nadopuniti ponudu turistima koji posjećuju jadransku obalu, i same se pozicionirati na turističkom tržištu kao atraktivne lokacije aktivnog turizma s novim atraktivnim turističkim sadržajima, usmjerenim ciljanim turističkim skupinama željnim aktivnog i adrenalinskog odmora.
  Grad Drniš u okviru provedbe projekta zadužen je za uređenje cikloturističkih staza kroz Pakovo Selo i Pokrovnik, koje će se nadovezati na postojeće staze Miljevci – Trbounje,  te uređenje i opremanje Centra za razvoj kompetencija u ruralnom turizmu.
  Ovih dana se uvodi i Sustav javnih bicikli – jedini u Županiji poslije Šibenika sa dva terminala i 12 bicikli, a planira se uvođenje još nekoliko bike punktova koji će se financirati iz nacionalnih fondova ili EU fondova.
  Kroz projekt je oformljena i radna skupina na razvoju modela upravljanja destinacijama u jadranskom zaleđu.
  Vrijednost projekta koji se odnosi na aktivnosti Grada Drniša u okviru provedbe ovog projekta je 332.874,89 EUR-a, od čega je sufinanciranje iz EU sredstava 85%.
  Jedan jako dinamičan i interesantan projekt, kroz koji smo izgradili temelje za buduće partnerske odnose na zajedničkim projektima sa BiH i Crnom Gorom.
 2. ‘Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša’, prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva „Građenje reciklažnih dvorišta“ Ref.br. KK.06.3.1.03 – OPKK – sufinanciran dijelom iz EFRR i KF-a – odobren u 2017. Godini. Vrijednost projekta 3.039.188,12 kn – sufinanciranje EU 84,99% (2.583.309,90 Kn), nositelj projekta: Grad Drniš. Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području GD-a, čime će doći do znatnog povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te povećanje ekološke svijesti kod odraslih i djece kroz organizaciju informativno-obrazovnih aktivnosti. Provedba traje do ožujka 2019. godine.
 3. Izgradnja prometnice sa infrastrukturom u stambenoj zoni „Pazar“ u Drnišu. Mjera 07 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 – Podmjera 7.2., vrijednost projekta: 1.274.443,97 kuna – sufinanciranje 100%. Cilj projekta je unaprjeđenje cestovne i prateće infrastrukture u funkciji stvaranja preduvjeta za kvalitetniji život građana Grada Drniša i razvoja gospodarskih aktivnosti u istom.
 4. „Izgradnja Dječjeg vrtića Drinovci“ – Mjera 07 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 – Podmjera 7.4., vrijednost projekta 6.751.033,50 kuna – sufinanciranje 100%, nositelj projekta: Dječji vrtić Drniš.
 5. „Izgradnja pet nadstrešnica i jedne prodavaonice u Gradu Drnišu“ – Mjera 07 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 – Podmjera 7.4., vrijednost projekta: 736.071,25 kuna – 100% sufinanciranje, nositelj projekta: Grad Drniš. Cilj projekta je revitalizacija i infrastrukturno opremanje središnjeg dijela Drniša u funkciji stvaranja kvalitetnijeg i ugodnijeg života građana Grada Drniša i njihovih posjetitelja.
 6. „Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Drniša“ – Mjera 07 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 – Podmjera 7.1, vrijednost projekta: 127.500,00 kuna – sufinanciranje je 100%
 7. “Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Drniš” . Vrijednost projekta: 653.099,27 kuna. Nositelj projekta je Dječji vrtić Drniš. Bespovratna sredstva: 280.196,05 kuna
 8. ‘Integrirani program obnove kulturne baštine na području Grada Drniša’ – trenutno najvažniji projekt koji se provodi, iako se u ovoj fazi samo izrađuje projektna dokumentacija. Prijavljen 2016. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ – EFRR.
  Vrijednost projekta: 3.658.650,00 kuna – sufinanciranje EU 76,10% (2.782.545,00 kn iz EU fonda, a 876.105,00 kn osigurava Grad Drniš iz svog proračuna), nositelj: Grad Drniš.  Cilj je priprema projektne dokumentacije za prijavu na aktivnost B.
  Ovaj integrirani program može se smatrati važnom okosnicom u borbi Grada Drniša protiv izrazite depopulacije stanovništva, te povećanju orijentiranosti ka turizmu – povezanim sa  lokalnom gastronomijom i kulturnom baštinom kao ključnom gospodarskom razvojnom granom.
  Priprema se projektna dokumentacija za obnovu utvrde Gradina, za prenamjenu Đačkog doma u Hostel, za prenamjenu Starog kina u Centar za posjetitelje, te Društvenog doma u Siveriću u Muzej rudarstva, te studija izvodljivosti za prijavu na aktivnost B, čijom realizacijom bi Grad Drniš dobio vjetar u leđa za nezaustavljiv gospodarski rast i razvoj kroz otvaranje novih radnih mjesta, kulturno brendiranje Grada i proširenje turističke ponude, koje bi doprinijelo i produljenju turističke sezone

Pitanje:  Spomenuli ste i nekoliko projekta pred odobrenjem. O kojim projektima je riječ?

– ‘Uskoro se očekuju odluke o financiranju za još dva projekta: NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000“  – prijavljen 2017. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ – EFRR. Vrijednost projekta: 5.674.022,42 kuna – sufinanciranje 85% (4.822.919,06 kuna), nositelj projekta: Grad Drniš, partner: JU Priroda ŠKŽ.

Projekt NATURA DRNIŠ predstavlja održivi razvoj drniške prirodne baštine zaštićene ekološkom mrežom Natura 2000 putem razvoja 1) nove posjetiteljske infrastrukture (hostel, biciklističko-pješačka staza, sustav javnih bicikala) za podizanje broja posjetitelja te 2) razvoja edukativno-interpretativnih sadržaja za podizanje stupnja educiranosti posjetitelja i lokalnog stanovništva o drniškoj prirodnoj baštini, u skladu s trendovima na tržištu i razvojnim strateškim dokumentima turističke valorizacije postojećih kapaciteta.

Kroz projekt se planira uređenje i opremanje pješačko – biciklističke staze Promina, prenamjena javnog objekta – škole u hostel u Bogatićima Miljevačkim, nabavka još dva terminala sustava javnih bicikli, te mnoštvo edukativnih i informativnih aktivnosti za odrasle, ali i djecu….

Jedan projekt iz socijalnog Fonda „Osposobljavanjem do zaposlenja“prijavljen na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ UP.02.1.1.06. – vrijednost projekta: 593.536,00 kuna’ – naveo je zamjenik gradonačelnika Dželalija.

Pitanje: Koji su Vam projekti u fazi evaluacije?

Nekoliko projekata smo tijekom posljednjih mjeseci pripremali i prijavili:

„Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u Poslovnu zonu Drniš“ u okviru – prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, Referentni broj: KK.03.1.2.03. Vrijednost projekta: 9.167.698,00 kuna – sufinanciranje 85% (6.868.274,00 kn).

Cilj projekta je infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone Drniš, te stvaranje povoljnog i poželjnog okruženja za postojeće i buduće poduzetnike korisnike zone.

Energetska obnova zgrade Gradske uprave Grada Drniša – prijavljen na POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – vrijednost projekta: 1.554.045,00 kuna.

“Za bolju budućnost – program zapošljavanja žena u Gradu Drnišu” – prijavljen na poziv Zaželi – program zapošljavanja žena, UP.02.1.1.05 – vrijednost projekta: 3.010.475,00 kuna

Kroz ovaj projekt se planira zaposliti 16 žena u nepovoljnom položaju na brizi i njezi starih i nemoćnih osoba.

Izrada projektne dokumentacije za gradnju Doma za stare i nemoćne te za gradnju Vatrogasnog doma – prijavljeno je posredstvom JU Razvojne agencije Šibensko-kninske županije na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

Vrijednost ovog projekta je oko 800.000,00 kn

Pitanje: Da li pripremate nove projekte?

U pripremi su: Izrađuje se projektna dokumentacija i studija izvodljivosti  za obnovu 4 kulturna dobra – prijava se očekuje po otvaranju natječaja, nadamo se do kraja godine.
Izrađuje se projektna dokumentacija za prijavu sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Moseć – prijava do kraja godine.

Izrađuje se Studija izvodljivosti intermodalnog prometnog povezivanja ruralnih krajeva za grad Drniš i općine Promina, Ružić i Unešić. Studiju uz pomoć Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture izrađuje konzultantska kuća Erste &Young Savjetovanje, a sama prijava na natječaj očekuje se krajem godine.

U izradi je projektna dokumentacija za Dom za umirovljenike, Vatrogasni dom .
U pripremi su i dva nova projekta za prijavu na 2. Poziv Prekogranične suradnje Hrvatska – BIH – Crna Gora, koji se očekuje u drugoj polovici ove godine: Daljnja valorizacija prirodne i kulturne baštine u svrhu razvoja turizma.

Priprema izrade projektnog rješenja, a potom i cjelovite dokumentacije visinske šetnice kanjonom Čikole „Od mlinice do mlinice“ u duljini od oko 1.000 metara

Tu je i niz manjih projekata – informativno-obrazovne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, zaštita zdravlja djece i mladih i slično.

Pitanje: Sa kojim problemima se susrećete tijekom prijave i provedbe projekata na EU fondove?

– ‘Ograničenim ljudskim resursima – Gradska uprava Grada Drniša je kolektiv od 16 zaposlenih, od kojih  3-4 službenika radi pored svog redovnog posla u okviru svojih Upravnih odjela još i na pripremi i provedbi projekata. Upravo zbog njihove preopterećenosti poslovima uveli smo za projekt menadžere tj voditelje EU projekata i sudionike na EU projektima posebne stimulativne mjere za uspješan rad.

Upravo zbog zauzetosti djelatnika gradske uprave na svojim redovnim poslovima, uvjereni smo da ćemo završetkom realizacije projekta ADRIATIC CANYONING i uređenjem Centra kompetencija za ruralni razvoj rastereti zaposlenike u jednom dijelu poslova oko pripreme i praćenja EU projekta.  Centar bi zapravo imao obrise Lokalne razvojne agencije Grada Drniša.

Zatim tu valja kao problem istaknuti i ograničena proračunska financijska sredstva – nedostatak proračunska sredstava za sufinanciranje projekata, te za premošćavanje financijskog jaza, zbog čega je nužno kratkoročno zaduživanje Grada do povlačenja odobrenih sredstava EU

Naime, od 01.01.2018. od kada  je Grad Drniš izgubio status potpomognutog područja – tj pripadamo V. skupini razvijenosti, onemogućen nam je veći intezitet potpore u dodjeli bespovratnih sredstava za naše projekte što nam stvara problem u osiguranju vlastitih sredstava za sufinanciranje odobrenih projekta’, istaknuo je dogradonačelnik Dželalija.

 


Nastavite čitati

Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background