Dalmacijavino nema ni koncesiju niti ugovor o zakupu zemljišta na kojem su vinogradi u Petrovom polju

- 5. lipnja 2012.

Nakon otvaranja stečajnog postupka nad Dalmacijavinom Republika Hrvatska kao većinski vjerovnik u suradnji sa stečajnim upraviteljem, vijećem i stečajnim sudcem, utvrdila je da Dalmacijavino nije imalo koncesiju niti sklopljen ugovor o zakupu zemljišta na kojem su trajni nasadi, odnosno vinogradi u Petrovom polju na jednoj od najvećih plantaža Dalmacije, kazao je tako glavni savjetnik Državne agencije za prodaju nekretnina AUDIO Tomislav Boban, na sastanku danas u Drnišu kojemu su još nazočili i stečajni upravitelj Perica Mitrović, njegov zamjenik Željko Rupčić i odvjetnik koji zastupa Dalmacijavino u stečaju Vinko Samardžić,  gradonačelnik Drniša Ante Dželalija, tajnica grada Marija Lovrić, Katica Mazalin stručna suradnica za poljoprivredu drniške gradske uprave, te sindikalna povjerenica Dalmacijavina u Drnišu Miranda Budiša. 

– Na području Grada Drniša Dalmacijavino raspolaže sa 274 hektara površine u Petrovom polju od čega je 215 hektara pod vinogradima, ostatak je pripremljen za sadnju novih nasada jer vinograd želimo širiti. No formalno pravno tvrtka nema nad tim niti koncesiju niti dugogodišnji zakup. Da bi mogli stečaj provesti potrebno je riješiti taj problem. Za vrijeme stečaja prodavat ćemo imovinu stečajnog dužnika odnosno cilj je naći kupca koji će kupiti ne samo drniški dio već cjelokupnu imovinu dakle i u Splitu i na Hvaru i to kupca koji želi nastaviti proizvodnju. Na žalost nemamo nikakvog dokaza kojim bi dokazali da zemlju na području Drniša doista obrađujemo. Da bi u stečajnom postupku bila nastavljena prodaja imovine potrebno je od Ministarstva poljoprivrede zatražiti dugogodišnji zakup koji će omogućiti da cjelokupna imovina stečajnog dužnika bude cjelina odnosno više vrijedi. Želimo utvrditi da zemljište na kojemu su nasadi pravi kupac može dobiti u dugogodišnji zakup, kazao je stečajni upravitelj Perica Mitrović.

Gradonačelnik Drniša Ante Dželalija na sastanku je kazao da će Grad Drniš pomoći koliko može,

– Zainteresirani smo da se proizvodnja u vinogradima nastavi i da radici nastave raditi, odavno nam je želja da se vinogradi i šire. Suradnja sa stečajnim upraviteljem je neupitna, izaći ćemo u susret koliko god je to moguće, kazao je Dželalija.

Tajnica grada Drniša Marija Lovrić naglasila je kako prioritetnu koncesiju i ugovore o zakupu izdaje Vlada RH,

– Grad je učinio napore utoliko što je pribavio kompletnu dokumentaciju u smislu posjedovnih listova i ostalih isprava potrebnih da se zakup odobri no obveza je bila Dalmacijavina ishodovati koncesiju. Kompletna imovina naravno mora biti upisana na RH da bi se dobila koncesija. Nama je poznato da Dalmacijavino nema prioritetnu koncesiju ni ugovor o dugogodišnjem zakupu. Imamo zajednički interes i cilj da se proizvodnja održi i proširi i stojimo na raspolaganju sa svom dokumentacijom koju smo prikupili a koja je opširna. Grad je sve učinio u smislu infrastrukture i stručne pomoći, svu potrebnu dokumentaciju dostavio potrebnim nadležnim tijelima da se upiše RH kao vlasnik zemljišta, što je preduvjet da bi došlo do sklapanja ugovora o prioritetnoj koncesiji, istaknula je Lovrić.

I Katica Mazalin ukazala je na to kako dio zemljišta koji je u posjedu Dalmacijavina nije upisan na RH.

– Sve smo bili poslali DORH-u na knjiženje a zašto to oni nisu učinili nije nam poznato, kazala je Mazalin.

Glavni savjetnik Državne agencije za prodaju nekretnina AUDIO Tomislav Boban zaključio je kako da bi se pripremila moguća prodaja mora se odvojiti trajni nasad od zemljišta.

– Trajni nasad ulazi u stečajnu masu, zemljište treba pripremiti da onome tko kupi trajni nasad u stečajnom postupku se osigura legalnost korištenja poljoprivrednog zemljišta odnosno dugogodišnji zakup. A ako ima nešto što je izvan gabarita Dalmacijavina neka se i taj imovinsko pravni dio riješi sa DORH-om, pa da svi skupa znamo gdje smo i da program gospodarenja poljoprivrednog zemljišta Grada Drniša bude usklađen sa stvarnim stanjem. Da se točno zna gdje je Dalmacijavino gdje su privatnici i slično. Meni je drago što lokalna samouprava podupire ove napore. Ljudima smo obećali da Dalmacijavino se neće likvidirati već ćemo nastaviti sa proizvodnjom. U vrlo kratkom vremenu agrotehnološki rokovi su sustignuti i nadam se ozbiljnom kupcu koji bi proizvodnju proširio ali i ponovno ostvario suradnju sa bivšim kooperantima. Kupaca ima oni su očito čekali da se nešto pokrene, kamo sreće da je stečaj otvoren još prije godinu dana. Početkom rujna je ispitno ročište i bilo bi dobro do tada znati na čemu smo, rekao je Boban.


U otvorenom dijelu današnjeg sastanka nije bilo riječi o tome hoće li i kako Grad Drniš naplatiti svoja potraživanja od Dalmacijavina. Riječ je o obvezi plaćanja komunalne naknade jedinici lokalne samouprave koju plaćaju ne samo građani već i sve pravne osobe, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a što je izvorni prihod proračuna općina i gradova. Ako se uzme u obzir površina na kojoj se nalaze trajni nasadi, zatim poslovne zgrade sa skladištima te zemljište u krugu pogona u Drnišu sigurno je riječ o nemalim novčanim sredstvima koja pripadaju lokalnoj jedinici.

 

dalmacijavino-0506-audio


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background