Bira se novo vodstvo Savjeta mladih Grada Drniša

- 4. studenoga 2011.

Gradsko vijeće Grada Drniša objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata i kandidatkinja za članove Savjeta mladih.
Ovo savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Drniša, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Drniša.
_________________________________________________________________________________________

  • Na temelju članka 8. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine”, broj 23/07.), članka 27. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 16/01., 5/03., 7/05., 8/05., 9/05. i 3/09.) i članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Drniša („službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 6/09), gradsko vijeće grada drniša na svojoj 19. sjednici održanoj 21. listopada 2011. g. donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG POZIVA

za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove savjeta mladih Grada Drniša

I.

Savjet mladih Grada Drniša, kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Drniša, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Drniša. Za članove Savjeta mladih Grada Drniša mogu se birati osobe u dobi od 15. do 29. godina s prebivalištem na području grada Drniša. Savjet mladih Grada Drniša može imati 5 članova, čiji mandat traje dvije godine.

II.

Pravo na predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednje škole, te drugi registrirani oblici organizacija mladih sa sjedištem na području Grada Drniša

III.

Prilikom odabira predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Savjeta mladih Grada Drniša, predlagatelj je dužan uzeti u obzir kandidate/kandidatkinje koji svojim dosadašnjim radom uživaju ugled u društvu, te se ističu moralnim, radnim i civilizacijskim vrijednostima. Predlagatelj je dužan svoj prijedlog obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ga nadležnom upravnom odjelu Grada Drniša, u roku od 20 dana od objave Javnog poziva (s naznakom:”za Savjet mladih”).

IV.

Prijedlog kandidata, uz obrazloženje, koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja, mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, status.

Prijedlogu je potrebno priložiti: životopis, okvirni prijedlog programa rada, presliku domovnice, potvrdu o prebivalištu kandidata, izvod iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanovu) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz.

V.

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Savjeta mladih Grada Drniša objavit će se u Slobodnoj Dalmaciji, na oglasnoj ploči Grada Drniša i na web stranicama Grada Drniša. 

Predsjednik
mr.sc. Josip Begonja

panorama_2


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Nastavite čitati

Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background